HOL hääletas Rajasalu poolt

 HOL hääletas Rajasalu poolt

Detsembri  alguses toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) istungil andis enamik volikogu liikmeid oma poolthääle Ülle Rajasalu jätkamiseks Harju maavanemana.
Detsembri esimesel kolmapäeval toimus Harjumaa Omavalitsuste Liidu majas erakorraline HOLi volikogu koosolek, kus siseminister Hanno Pevkur tutvustas Harjumaa omavalitsuste juhtidele Ülle Rajasalu kandidatuuri uuel ametiajal maavanemana jätkamiseks. Rajasalu, kes on olnud Harju maavanem alates 2009. aastast, töö jätkamist toetas 31 hääletanud omavalitsuse juhist 18, vastu oli 11. 
Otsus koosneb mitmest pusletükist
Kuigi HOLi seisukoht ei oma juriidiliselt kaalu selles, kas siseministri välja pakutud maavanema kandidaat esitatakse valitsusele ametisse nimetamiseks, on olnud heaks tavaks enne otsustamist küsida omavalitsusjuhtide arvamust.
HOLi esimees Kaupo Rätsepp küsis siseministrilt, mida too peaks tegema siis, kui hääletusest selgub, et suur osa on vastu senise maavanema tegevuse jätkamisele. „Ma väga loodan heale koostööle, kuid aus vastus on see, et eks ma pean siis korraks kaaluma, kas ma eitava vastuse korral lähen sellega valitsusse või mitte, aga see on mitmest pusletükist koosnev otsus,“ selgitas minister. „Üks on see, mida ma ise arvan, teine see, mida teie ütlete, ja kolmas on see, mida mu koalitsioonipartner arvab. Ühtegi otsust valitsuses ei ole võimalik langetada lihtsalt minu või peaministri suva järgi.“ 
Ülle Rajasalu kandidatuuri valitsusele esitamises minister siiski kõhklema ei pea, sest ligi kolmveerand hääletanutest avaldas oma toetusega kinnitust, et Harju maavalitsuse ja omavalitsuste vaheline koostöö on hea ning vastastikku kasulik ja edasiviiv.
Ootused uueks ametiajaks
Ministril on maavanemale uueks ametiajaks kaks peamist ootust. Esiteks Euroopa Liidu vahendite edukas kasutuselevõtt. „See on nii suur hulk raha, mida me Eesti hüvanguks kasutada saame, ning seda on vaja mõistlikult kasutada,“ hindas Pevkur, „maavanema terviklik nägemus on siin hästi oluline.“ Ministri sõnul on paljud maakonnad juba edukalt Euroopa Liidu vahendeid kasutanud ning tema soov on, et see jätkuks ka Harjumaal, arvestades omavalitsuse arenguvajadusi. Kuna Harjumaa on suur ning erinevate ideedega omavalitsusi on mitmeid, siis ministri nägemuses on maavanema rolliks olla kompromisside leidja raha otstarbekaks kasutamiseks.
Teine ootus ministrilt maavanemale on tasakaalustatud ja jätkusuutlik maakondlik areng, kaasates selleks erinevaid huvitatud osapooli, kuulates neid ning võimalusel arvestades nende ettepanekutega. Samuti rõhutas minister, et otse loomulikult on oluline ka hea läbisaamine ja koostöö maakonna omavalitsustega.
Koostöö viib edasi
Ülle Rajasalu kinnitas oma kõnes, et ministri esile toodud ootuste täitmise suunas on järjepidevalt ka siiani liigutud ning sama suunda soovib ta jätkata. „Me oleme selle viie aasta jooksul päris kindlasti kaasanud vallajuhte ja kohalikke inimesi erinevatesse projektidesse,“ ütles Rajasalu, kes tõi näiteks Harju Maavalitsuse uue maakondliku arengukava koostamise. „Minu meelest on see üks alus, kust saame hakata küsima raha europrojektideks,“ sõnas Rajasalu, kelle hinnangul on oluline, et toetusraha läheks sinna, kus on ka inimesed, ning Harjumaal on elanikke kahtlemata palju. 
Teisalt nentis Rajasalu, et kõikide arengute puhul ning otsuste langetamisel on temagi jaoks oluline omavaheline koostöö ning seda suunda lubas ta ka tulevikus hoida.
„Aitäh kõigile, kes mind toetasid ja ma väga loodan, et meie koostöö ei katke, vaid vastupidi – kõike, mida me teeme Harjumaal, seda teeme koos!“ ütles Rajasalu hääletusjärgses tänukõnes.
Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Siseministeeriumi valitsemisala riigiasutus. Maavanem esindab maakonnas riigi huve, hoolitseb Harjumaa tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning  koordineerib kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd. 
Kady-Ann Sutt
Harku Vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo