PROJEKTIGA „TURVALISEM HARJUMAA“ ÜHINEVAD KÕIK OMAVALITSUSED

Projektis on kirjas, et valvekaamerad paigaldatakse eelkõige tiheasustusega piirkondadesse, kus elanikud ei tunne üksteist ning esineb palju vargusi. Omavalitsused koostöös partnerite ja kohalike kogukondadega selgitavad välja suurima ohuga alad, kuhu kaamerad paigaldatakse. Harjumaa Omavalitsuste Liit on saavutanud ka kokkuleppe politsei- ja piirivalveameti ning Häirekeskusega süsteemi loomiseks ning ühiseks kasutamiseks.

Projekti elluviimiseks taotles HOL raha kogukondliku turvalisuse üleriigilisest toetusvoorust. Taotleti 47 634 eurot, saadi 29 000 eurot, mis tähendab, et valdade-linnade omaosaluse protsent tõusis algselt kavandatud 20-lt 40-le. HOL lisab omalt poolt projekti 6000 eurot.

Kõik on sees

Tulevasi valvealasid hakatakse kaardistama juba tänavu detsembris. Järgmise aasta veebruaris kuulutatakse välja valvekaamerate soetamiseks riigihange ning mais-juunis soovitakse kaameraid juba kätte saada.

Kaameraid ostetakse kõigi omavalitsuste peale kokku 114. Nendest 18 on pöördkaamerad, mis on võimelised salvestama 360 kraadi raadiuses, ülejäänud 96 on Full FD kaamerad, mis salvestavad kindlat ala, s.t ei pöörle. Pöördkaameraid sai iga omavalitsus tellida maksimaalselt ühe, tavakaameraid 4-5. Projektist selgub, et kõige tagasihoidlikuma tellimuse esitas Harju omavalitsustest Keila linn, kes soovib vaid ühte pöördkaamerat. Ülejäänud omavalitsused on tellinud peaaegu eranditult maksimaalse koguse kaameraid. Pöördkaameraid ei soovi Jõelähtme, Kernu ja Nissi vald ning Loksa linn.

Tulevikus saavad omavalitsused vastavalt vajadusele ja võimalustele täiendavalt kaameraid ühtsesse süsteemi lisada. Pöördkaamera hinnaks on projektis märgitud 1440, tavakaamera hinnaks 238 eurot.

Suurendab turvalisust

2015. aastal tehtus siseministeeriumi küsitlusest selgus, et inimeste arvates suurendavad elukoha turvalisust eelkõige valvekaamerad tänavatel (seda pidas väga oluliseks 55% küsitletutest). Võrdluseks: politsei tegevust pidas turvalisuse suurendamisel väga oluliseks 53% inimestest.

Valvekaameraid on mitmed Harju omavalitsused ka juba paigaldanud. Alles hiljuti lasi valla kooli ja lasteaedade juurde paigaldada kaamerad Vasalemma vald. Kaamerad sättis üles Kiili valla firma Install Group OÜ, kes on valvekaamerate süsteemi paigaldanud ka oma koduvalda. Kiili alevis töötab juba mõnda aega numbrituvastussüsteem, mis salvestab alevisse sisenevate ja sealt väljuvate autode numbrid.

Eraisikutel ei tasu siiski karta, et valvekaamerate abil saab igaüks nende tegemisi jälgida. Kaamerapildile on ligipääs politsei- ja piirivalveametil, pilt ühendatakse ameti keskseadmetesse, kus see salvestatakse ja säilitatakse vähemalt 30 päeva. Kaamerate n-ö live-pilti on õigus vaadata politsei- ja piirivalveametil, Häirekeskusel ja omavalitsuse volitatud isikutel.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo