Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) korraldas augustikuise hariduse infopäeva

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) korraldab kaks korda aastas Harjumaa koolijuhtidele, lasteaiajuhtidele, KOV haridusinimestele ja huvikoolijuhtidele kokkusaamise ehk infopäeva. Traditsioon on saanud alguse juba maavalitsuse ajast ning samuti on see HOL-i hariduselu korraldamise prioriteetidest. Eesmärk on haridusinimesed Harjumaal kokku kutsuda, pakkuda huvitavaid esinejaid, jagada päevakajalist infot, tutvustada uusi juhte ja kohaliku omavalistuste haridustöötajaid ning näidata ka erinevaid koole-lasteaedu ka kogukondi Harjumaal.

Seekord oli Harjumaa hariduse infopäev Neeme Koolis 13. augustil. Kokku sai ligi 150 haridusinimest ja -huvilist üle Harjumaa.

HOL-i poolt oli traditsiooniliselt tervitamas kohalolijaid juhatuse esimees Andre Sepp. Jõelähtme valla tegemistest andis ülevaate abivallavanemal Priit Põldma. Paari aasta eest Jõelähtme valda kolinud regionaalminister Jaak Aab rääkis valitsuse regionaalpoliitikast ja ka hariduse rahastamise võimalikest variantidest lisades sinna juurde ka enda mõtteid ja häid soove algavaks õppeaastaks. Väga informatiivne ja oluline oli Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhtaja Siim Sarapuu ettekanne karjääriteenuste andmise ning info jagamise kohta. SA Innove esindajad Kadi Hajetski ja Marju Aolaid jagasid juhtidele infot võimalikest koolitustest ja 360 kraadi tagasiside toimimisest haridusasutuses. Väga huvitav ja motiveeriv oli Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi esinemine oma kogemustest, raamatutest, mida lugeda ja motivatsioonist koolis töötada. Lauri Soosaar OÜ-st Merkuur rääkis oma tehnoloogiatundidest Neeme Kooli mobiilses töökojas, mis nii mõnegi haridusjuhi pani mõtlema ka sellise liikuva klassiruumi kasutamisvõimaluste kohta. Haridusministeeriumist Hille Vooglaid jagas infot muutunud seadusemääruste kohta haridusasutuses. Päevale panid ilusa punkti Neeme inimesed Tõnu Vaher, tehes kokkuvõtte Neeme elust-olust ja koolijuht Karin Soosalu õpilastega, tutvustades kooli ajalugu ja tänapäeva.

Suur tänu kõigile esinejatele ja osalistele ning kohtumiseni 14. aprillil 2020 Maardu Gümnaasiumis.

 

Maria Mägar

haridusnõunik

Harjumaa Omavalitsuste Liit


Neeme_1.jpg
Neeme_3.jpg

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/