HOL avab harjumaalastele „Ideepanga“ rahvatervise valdkonna arendusettepanekuteks

Tulles vastu soovile jätkata eelmisel aastal alustanud ja palju positiivset vastukaja saanud Tervist Edendava Idee konkursi projekti, saab nüüdsest mõtteid esitada aastaringselt avatud „Ideepanka“. Ideepank on Harjumaa elanike tervist ja heaolu edendavate ideede esitamiseks loodud keskkond kaasrahastuse taotluseks või Harjumaa Omavalitsute Liidu ja Tervisenõukoguga partnerluse arendamiseks.

Ideepanga eesmärk on:

• anda asutustele ja koostöögruppidele võimalus panustada tervist ja heaolu toetava keskkonna kujundamisse Harjumaal;

• aidata kaasa edasiviivate ideede teostumisele maakonnas;

• aidata Harjumaa omavalitsusi ja omavalitsuste allasutusi viia kokku innovaatiliste partneritega, kes toetavad tervise ja heaolu edendamist maakonnas.

Tervist Edendava Idee konkursile on oodatud kõik ideed, mis:

• aitavad toetada erinevate vanusegruppide ja taustaga inimeste või kogukonna vaimset ja füüsilist tervisekäitumist ning -teadlikkust maakonnas;

• aitavad vähendada riskikäitumist paikkonnas või maakonnas;

• aitavad muuta elukeskkonda sotsiaalselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt tervemaks ja turvalisemaks paigaks;

• omavad kindlat eesmärki, sihtgruppi, mõjuala ja lähtuvad tõenduspõhisusest.

Ideepank on avatud HOL kodulehel aastaringselt. Laekunud ettepanekuid menetleb Harjumaa tervisenõukogu nõukogu koosolekutel. Nõukogu jälgib projektide hindamisel idee tõenduspõhisust, suuremat eesmärki, läbimõeldust, süsteemsust ja mõju sihtgrupile, kulutõhusust ning jätkusuutlikkust. Ühekordseid üritusi ei toetata (kui ei ole osa suuremast mõjusüsteemist või projektist).

Parimaid ideid toetatakse võimalusel ka rahaliselt. Toetuse suuruse määrab Harjumaa tervisenõukogu, lähtudes laekunud avalduste hulgast, konkreetsest projektist ja mõju suurusest ning teostamisvõimalustest.

2020 aastal rahastatavaid ideid ootame hiljemalt 2. detsembriks 2019.

Projektitaotlused palume saata e-posti aadressile Ideepank@hol.ee

Lisainfo: kerli.vilk@hol.ee, 53301747


Ideepank - projekti vorm.docx

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/