Kirjutati alla Aineolümpiaadide ja õpilasürituste leping

Maavanema juures

Kolmapäeval, 08. veebruar 2012, kirjutasid maavanem Ülle Rajasalu  ja Vello Jõgisoo alla
Aineolümpiaadide ja õpilasürituste  lepingu.
Harju Maavalitsus  ning Harjumaa Omavalitsuste Liit teevad koostööd Harju maakonnas kultuuri- ja noorsoovaldkonnas HOL-i volikogu poolt kinnitatud jooksva aasta ühisürituste kavas ja koondeelarves olevate ühisürituste korraldamisel. Lepingu mahuks on üle 26 500 euro.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo