Eesti regionaaltasandile soovitakse leida parim haldusmudel

Eesti regionaaltasandile soovitakse leida parim haldusmudel

Harjumaa Omavalitsustel Liit allkirjastas Tallinna Ülikooliga töövõtulepingu Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi koostamiseks.

Töö eesmärk on leida sobivad lahendused regionaaltasandi ülesannete täitmiseks. Analüüs käsitleb regionaaltasandi tuleviku sotsiaalmajanduslikke ja rakenduslikke alternatiive ning teeb otsustajatele ettepanekuid sobivaima mudeli valikuks.

Analüüsi tulemusena soovitakse leida parim maakondliku või regionaalse tasandi juhtimis- ja toimemudel, mis tugevdaks kohalikke omavalitsusi ja regioone, arvestaks piirkondlikke eripärasid ning muudaks regionaaltasandi lihtsamaks ja läbipaistvamaks.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud hanke võitsid ühispakkujad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Osaühing Geomedia. Analüüsi valmimistähtaeg on märts 2020.

Projekt viiakse ellu koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Järvamaa Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, SA Võrumaa Arenduskeskuse ja SA Valgamaa Arenguagentuuriga. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Haldusreformi tulemusel jäi 213 omavalitsuse asemel alles 79. Enne 2018. aastat oli 15 maavalitsust ja 15 omavalitsuste liitu, mis tegid viimased aastakümned regionaalarengu, ruumilise planeerimise jms funktsioonide osas koostööd ja samas ka konkureerisid. Õhus on küsimused, millist rolli suudavad tulevikus täita omavalitsuste liidud. Mõnes maakonnas on liitude asemele moodustatud uued sihtasutused või on ühiseks täitmiseks võetud ülesanded delegeeritud.

Analüüsi käigus on planeeritud

• kaardistada haldusreformijärgne maakondlike arendusorganisatsioonide hetkeolukord ja arenguplaanid;
• analüüsida erinevaid võimalusi regionaaltasandi arenguks, tuua välja eri lahenduste mõjud;
• anda soovitusi regionaaltasandi arendusorganisatsioonide rollide ja ülesannete jaotuseks;
• pakkuda välja sobivaimad alternatiivid regionaalse tasandi jaotuse ning erinevate riigi tasandi organisatsioonide regionaalse jaotuse ühtlustamiseks;
• valida välja üks või mitu regionaalse tasandi arengu eest vastutava organisatsiooni juhtimis- ja toimemudelit koos valiku põhjendustega;
• analüüsida regionaalse tasandi arendustegevuste eest vastutavate organisatsioonide ülesandeid ja rolle;
• leida sobivaimad alternatiivid regionaalse tasandi jaotuseks ja juhtimiseks;
• teha ettepanekud ülesannete ümberjaotamiseks regionaalsele tasandile.


Lisainfo:

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Joel Jesse
tegevdirektor
mobiil 505 8978
e-post joel.jesse@hol.ee

Tiina Beldsinsky
arengunõunik
mobiil 539 13295
e-post tiina.beldsinsky@hol.ee


Lisa - Uuringu_lähteülesanne.pdf

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/