Eesti territooriumil olevate loodusressursside kasutamine

Kahanevate ja kallinevate loodusressursside tingimustes on ühiskond seda edukam, mida mõistlikumalt suudame kasutada loodusvarasid. Loodusvarade kasutamise efektiivsuse näitajatega kuulub Eesti kahjuks Euroopas kõige kehvemate näitajatega riikide hulka. Sama ajal on see võimalus looduskasutuse mõttemallide muutuse teostamisel ning sellega konkurentsieeliste loomisel.

Ehitusmaavarade kaevandamine ja kasutus on lisaks põlevkivikasutusele valdkond, milles muutuse toimumine on Eesti majanduse ja ühiskonna pikaajalise jätkusuutliku toimimise lakmuspaber.

Seni on keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, teadlaskond ja aktiivne kodanikkond olnud ehitusmaavarade kasutamise, kavandamise, kaevanduslubade väljastamise ja sellega seotud diskussiooni kaasatud peamiselt vaid sündmustele reageerijana.

 

Harju Omavalitsuste Liit, TTÜ Geoloogia Instituut, TTÜ Mäeinstituut, TTÜ Teedeinstituut ja MTÜ Eesti Maavarade Ühing on otsustanud olla eestvedajaks, mida väljendatakse kavatsuste protokoll allkirjastamisega. Eesmärgiks on jagada rollid kaasaegset tehnoloogiat kasutava ehitusmaavarade ekspertsüsteemi koostamisel.

 

Selline ekspertsüsteem annab objektiivse aluse otsustamiseks, kui suures ulatuses ning millistes asukohtades on üldse vajalik ning võimalik ehitusmaavarade kaevandamiseks vajalike uute lubade väljastamine. Lõpptarbijale annab ekspertsüsteem teadmise temale vajamineva materjali tarnetingimustest mistahes Eesti geograafilises asukohas. Objektiivsus saavutatakse geoloogilise, keskkonnaalase, kaevandustehnilise, logistikaalase ja ehitustehnilise parima teadmise sidumisega ühtsesse andmebaasi ning seda kasutavasse tarkvaralahendusse.

 

Kavatsuste protokolli osapooled soovivad igakülgset koostööd Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja teiste valdkonnaga seotud institutsioonidega, ettevõtluse ja kodanikkonna esindajatega.

Ekspertsüsteemi koostamise ajaliseks kestvuseks on plaanitud kuni 3 aastat.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo