Harjumaa omavalitsused asutasid ühise jäätmehoolduskeskuse

Asutamine
„Üsna kindlalt võib nüüd öelda, et alates tänasest pole olukord Eesti jäätmeturul enam endine,“ ütles uue MTÜ juhatuse liige Viimsi abivallavanem Margus Talsi. „Kui Eestimaa reeglina üpris väikesed vallad ei ole seni suurtele jäätmekäitlejatele väga võrdsed lepingupartnerid olnud, siis täna asutatud Keskusega see olukord muutub.“
Keskuse üks peamistest ülesannetest ongi oskusteabe koondamine ja kohalike omavalitsuste eest jäätmekäitlejate leidmiseks ühishangete korraldamine. „ Me oleme seda meelt, et järgmised hanked peaks olema kaheosalised: jäätmete töötlemiskoht ja jäätmevedajad tuleks leida eraldi hangetega,“ ütles Margus Talsi. „See tooks hangetele rohkem osalejaid – võimaluse saaks ka sellised jäätmevedajad, kel täna oma ümbertöötluskoht puudub ja sellised töötlejad, kel vedamisressurssi pole.“
Ühisteenuste Keskuse võimalike tööülesannetena nimetas Harjumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Tõnu Tuppits omavalitsuste jäätmekavade, -hoolduseeskirjade ja muu dokumentatsiooni ajakohastamist, jäätmevaldajate registri pidamist, hangete koostamist jäätmejaamade operaatorite ja ohtlike jäätmete käitlejate leidmiseks, Keskkonnainvesteeringute Keskusele projektitaotluste koostamist ja paljut muud, mis on täna valdadele arvestatavaks halduskoormuseks.
MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus on täna asutatud organisatsioon, mille eesmärgiks on kavandada ja korraldada ja arendada jäätmehooldust Harjumaal, tagada jäätmehoolduse kui avaliku teenuse parem kättesaadavus, teenuste kvaliteedi ja hinna ühtlustamine regioonis ning säästva arengu põhimõtete järgimine. Keskuse asutas 9 Harjumaa omavalitsust – Harku, Jõelähtme, Kernu, Kiili, Kose, Nissi, Padise, Raasiku ja Viimsi vallad ning sellega liitumist kaalumas on veel hulk valdu.
Lisainformatsioon:
Margus Talsi, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus juhatuse liige, Viimsi abivallavanem
tel: 6 066 860 begin_of_the_skype_highlighting            6 066 860      end_of_the_skype_highlighting; e-mail: margus.talsi@viimsivv.ee
Tõnu Tuppits, Harjumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht
tel: 50 72 572 begin_of_the_skype_highlighting            50 72 572      end_of_the_skype_highlighting; e-mail: tonu@hol.ee

Harju Elu artikkel: http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=2935&Itemid=296

Harjumaa omavalitsused asutasid ühise jäätmehoolduskeskuse

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo