Harjumaa omavalitsused võivad luua ühise jäätmehoolduskeskuse

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) käivitas 11 kuu pikkuse projekti, mille käigus saadakse teada, milles seisnevad jäätmehooldusvaldkonnas laiapõhjalisema koostöö tegemise võimalused ja majanduslik tasuvus. Projekt lähtub ühtlasi HOL tegevussuundadest 2011-2015, milles üheks strateegiliseks eesmärgiks on jäätmehoolduse korralduse võimekuse tõstmine Harju maakonnas.

Projekti tegevuste hulka kuulub teostatavus-tasuvusanalüüs ja selle raames teostatav tehniline teostatavusuuring, alternatiivide analüüs, finantsanalüüs, multikriteeriumite analüüs ning tundlikkus- ja riskianalüüs. Need on vajalikud finants- ja sotisaalmajanduslikult kõige tasuvamate lahenduste kindlakstegemiseks jäätmehooldusalase koostöö korraldamisel ja mitme omavalitsuse ühise jäätmehoolduskeskuse loomisel. Jäätmehoolduskeskuse strateegia ja rakendusdokumendid koostatakse tuginedes teostatavus- ja tasuvusanalüüsi tulemustele ja kehtiva seadusandluse ning riikliku jäätmekava eesmärkidele.

Aarne Rentik, HOL tegevdirektor: „Projekti partneriteks on kõik Harju maakonna omavalitsusüksused. Partnerluse aluseks on kuulumine Harjumaa Omavalitsuste Liitu, mille eelarvest teostatakse ka projekti omafinantseering. Projekti rahastamiseks eraldas Rahandusministeerium vahendeid meetmest „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ alameetmest „Organisatsiooni arendamine“

„Kuigi projekti mahukaim tegevus on teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine, käsitletakse projektitegevusi jäätmehoolduskoostöö rakendamiseks ühtse koolitus- ja arendustegevusena. Sihtrühma teadlikkuse tõstmiseks ja praktikavahetuseks on koostatud koolitusplaan“, lisas Aarne Rentik, HOL tegevjuht.

Projekti vastutav koordinaator jäätmeekspert Tõnu Tuppits, Jäätmemaaklerid OÜ: „Oleme alustanud jäätmehooldust puudutavate andmete kogumist HOL liikmetelt. See on väärtuslik ja vajalik analüüside tegemisel ja koostöö kavandamisel. Projekti eesmärke ja tegevusi tutvustame avaseminaril, mis toimub 5. septembril Omavalitsusmajas, Tallinnas, Sirge tn.2.“

Projekti üksikasju puudutavates küsimustes ja täiendava informatsiooni soovi korral palume pöörduda elektronposti aadressil jaatmehooldus@hol.ee

Harjumaa Omavalitsuste Liit asutati 1.aprillil 1992.aastal Harju Maakonna omavalitsusüksuste poolt koostöö- ja esindusorganisatsiooniks. HOL on vajalik selleks, et toimiks omavalitsuste vaheline koostööökonoomika ja koostegevuse areng. HOL on eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade ellukutsumisel ja on partneriks pikaajalisel strateegilisel planeerimisel regioonis (ka maakonna piire ületavalt). HOL on omavalitsusüksuste eestkõnelejaks.

Lisainfo:

Aarne Rentik
Tegevdirektor
Harjumaa Omavalitsuste Liit
tel: 6150355; 52 48 206

Tõnu Tuppits
Jäätmeekspert / Projektijuht
Jäätmemaaklerid OÜ, tel: 507 2572
jaatmehooldus@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo