Harjumaa omavalitsusjuhid said koostööks indu ekspertidelt kodu - ja välismaalt.

Eile, 5. septembril kogunesid Harjumaa omavalitsusjuhid ja keskkonnaametnikud Omavalitsusmajas arutamaks koostööplaane jäätmevaldkonnas.  Tehti algust 11 - kuulise projektiga "Jäätmehoolduskoostöö arendamine Harjumaa Omavalitsuste Liidus"

 

Projekti käigus analüüsitakse, miks koostööd teha, kellele ja millistel tingimustel on see kasulik.  Projekti avaseminaril osalenud Keskkonnaministeeriumi Jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek märkis, et lisaks majanduslikele põhjustele on oluline pidada silmas ka keskkonnakaitselist eesmärki.  Jäätmete liigitikogumine peab edenema ja elanike haaratus jäätmeveoga peab olema täielik.  Simo Isoaho Soome Tampere piirkonna kohalike omavalitsuste jäätmehoolduskoostöö organisatsioonist (Pirkanmaan Jätehuolto OY) rõhutas koostöö vajalikkust omavalitsuste eeliste ärakasutamisel.  Soomes on 33 kohalike omavalitsuste jäätmehoolduskeskust, millega on hõlmatud 98% maa rahvastikust.  Soomes oldi samade muredega kimpus, mis meil praegu 80-date aastate alguses. Jäätmehoolduskeskused Soomes teenindavad omavalitsusi ja nende elanikkonda, võttes endi vastutusele korraldatud jäätmehoolduse koordineerimise. Viiakse läbi avalikke hankeid, teostatakse jäätmete töötluskohtade valikut, elanikkonna teavitamist ja nõustamist, arveldamist elanikkonnaga, tellitakse ja viiakse läbi uuringuid ja arendustööd.  Lisaks osutatakse samu teenuseid piirkonna ettevõtetele ning astutakse omavalitsuste nimel koostööprojektidesse jäätmete taaskasutuse suurendamiseks. 

 

HOL tegevdirektor Aarne Rentik tõi esile seniste tähtajaliselt eesmärgistatud tegevusvaldkondade koostöökogemuse edukust ning pidas oluliseks eelnevate projektide tulemuste ärakasutamist. Siinjuures on vastastikku väga kasulik teha koostööd ülemaakonnaliselt ja ministeeriumitega. Projektinõukogu esimees, Viimsi abivallavanem Margus Talsi toetas projekti algatust ja sõnas, et näeb jäätmehoolduse ümberkorraldamise vajadust eelkõige oma valla näitel eesmärgiga parandada vallas elanikele pakutavate teenuste valikut ja taset ning muuta kohaliku omavalitsuse jaoks läbipaistvaks ka teenuste hind. 

Projektijuht Tõnu Tuppits soovis seniste heade koostöösuhete jätkumist ning lootis avatuse ja usalduslikkuse suurenemisele töö käigus.  Usaldus ja suhtlemine on koostöö edu aluseks. 

Täiendav info:

Aarne Rentik, HOL tegevjuht, aarne@hol.ee

Tõnu Tuppits, projektijuht, jaatmehooldus@hol.ee

--

Tõnu Tuppits

juhatuse liige

 

Jäätmemaaklerid OÜ

+ 372 6 44 10 25

+ 372 50 72 5 72

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo