Harjumaa Omavalitsuste Liit ootab oma ridadesse arengunõunikut

 Harjumaa Omavalitsuste Liit on Harju maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, maakondlik kohaliku omavalitsuse üksuste liit, mis on asutatud 1. aprillil 1992. Harjumaa Omavalitsuste Liitu kuuluvad kõik 16 Harjumaa omavalitsust. Peamiselt on HOL vajalik selleks, et toimiks omavalitsuste vaheline koostöö ja koostegevuse areng. Olla eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade korraldamisel ja eestvedajaks pikaajalisel strateegilisel planeerimisel regioonis.

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT kuulutab välja konkursi arengunõuniku ametikohale.

ARENGUNÕUNIK

Arengunõuniku ametikoha eesmärk on tagada omavalitsuste liidu regionaalarengualaste ülesannete täitmine, sh arengu ja arengusuundade kavandamine ja ettepanekute tegemine, arengustrateegiate koostamine ja uuendamine, regionaalarengu programmide rakendamise koordineerimine, ettevõtlus- taristu-, majandusalaste ja väliskoostööga seonduvate ülesannete täitmine ning osalemine riiklike arengudokumentide ja maakonnaplaneeringute koostamisel.

Täpsem info siin.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo