Harjumaa Omavalitsuste Liit ootab oma ridadesse rahvatervise nõunikut

 Harjumaa Omavalitsuste Liit on Harju maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, maakondlik kohaliku omavalitsuse üksuste liit, mis on asutatud 1. aprillil 1992. Harjumaa Omavalitsuste Liitu kuuluvad kõik 16 Harjumaa omavalitsust. Peamiselt on HOL vajalik selleks, et toimiks omavalitsuste vaheline koostöö ja koostegevuse areng. Olla eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade korraldamisel ja eestvedajaks pikaajalisel strateegilisel planeerimisel regioonis.

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT kuulutab välja konkursi rahvatervise nõuniku ametikohale.

RAHVATERVISE NÕUNIK

Rahvatervise nõuniku ametikoha eesmärk on tagada maakonnas tervist ja heaolu toetava elukeskkonna kujundamine, sh terviseedenduslike ülesannete täitmine ja koordineerimine. Aidata kaasa tervishoiupoliitika elluviimisele maakonnas ning  muude õigusaktidega omavalituste liidule pandud rahvatervise valdkonna ülesannete täitmisele.

Täpsem info siin.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo