Harjumaa turvalisuse nõukogu

 

Harjumaa turvalisuse nõukogu
Andre Sepp
esimees, HOL juhatue esimees
Maie Liblik
aseesimees, HOL siseturvalisuse nõunik
maie.liblik@hol.ee
Hannes Ojangu
SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja
Maris Kokk
Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi Põhja piirkonna juhtivspetsialist
Kristian Jaani
Politsei- ja Piirivalve Põhja prefektuuri prefekt
Jaan Tarmak
Maanteeameti põhja strateegilise planeerimise juht
Janno Märk
Kaitseliidu Tallinna maleva pealik, kolonelleitnant
Ester Öpik
Terviseameti Põhja regiooni juht
Marko Rüü
Päästeameti Põhja päästekeskuse juht
Terje Lillo
Päästeameti Põhja Päästekeskuse Hädaolukorraks valmisosakonna nõunik
Peeter Oissar
Kaitsepolitsei Põhja osakonna direktor
Eero Kinnunen
Kaitseliidu Harju maleva pealik
Neeme Kass
Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja
Vladimir Vahesaar
Harjumaa Veterinaarkeskuse juhataja
Ain Valdmann
Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalameti juhataja
Mait Palts
MTÜ Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor
Ahti Leppik
MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühma juhatuse esimees
Rasmus Lahtvee
MTÜ Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees
Marek Väljari
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht
Aivar Aasamäe
MTÜ Kodukant Harjumaa
Andre Lilleleht
Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht
Jaanus Saat
Lääne-Harju vallavanem

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/