Heakorrakonkurss Aasta küla

Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja Heakorrakonkurssi Aasta Küla 2011,
tulemused tehakse teatavaks isadepäevaks. Maakondliku konkursi võitnud küla esitatakse järgmisel aastal Eesti Vabariigi presidendile autasustamiseks.
Konkurssi finantseerib Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Konkursil osalemise tingimused

· Osaleda saavad kõik Harjumaa külad külavanema poolt vallavalitsusele esitatud avalduse alusel, millele on lisatud küla kaart (plaan, skeem) ja külavanema kontaktandmed.
· Külal peab olema külavanem.
· Külasse suubuvatel teedel peavad olema viidad küla nimega.
· Hindamine toimub Kodukaunistamise Harjumaa Kogu poolt koostatud hindamiskriteeriumite alusel.

Hindamiskriteeriumid

Paremusjärjestuse väljaselgitamiseks hindab komisjon viie punkti süsteemis järgmisi külaelu korralduse ja heakorra näitajaid:

1. siltide ja viitade olemasolu teedel, taluviidad
2. teadete ja info saamise võimalus (küla skeem, sõiduplaanid, teadetetulbad või -tahvlid, küla tutvustavad trükised, interneti kodulehekülg jne)
3. teede ja külatänavate seisukord
4. teeäärte ja haljasalade (parkide) heakord
5. majavalduste heakord (hooned, õued, piirdeaiad) - max 10 punkti
6. lipumastide ja -aluste olemasolu
7. varude hoidmine (kütus, tehnika, loomasööt jne) ning jäätmemajandus
8. küla kooskäimiskoha olemasolu, selle kujundus (külamaja, avalik internetipunkt, spordi- ja mänguväljakud, kiigeplatsid jne) - max 8 punkti
9. ühisürituste (külakokkutulekud, puhke- ja spordiüritused, ühistööd jne) korraldamine, neis osalemine, külakroonika ja -sümboolika olemasolu - max 10 punkti.

Komisjonile jääb õigus üksikute komponentide eriti hea eksponeerimise eest anda 5 lisapunkti ja häiriva detaili või elemendi puhul 5 miinuspunkti.
Täiendavaid lisapunkte saab külaelanike poolt valla või maakondlikel heakorrakonkurssidel osalemise eest - kuni 5 punkti.
 
Lisainfo telefonil 611 8773 Maret Välja, e-post maret.valja@mv.harju.ee
                             5087808 Ruth Jürisalu e-post ruth@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo