Liikmed

Saue vald

Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401
Telefon: 654 1130
Faks: 679 6868
Registrikood: 75012392
Kaugus Tallinnast: 14,4 km
Pindala: 196,12 km2
Alevikud: Laagri
Külad: Aila, Alliku, Hüüru, Jõgisoo, Kiia, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Püha, Tagametsa, Tuula, Valingu, Vanamõisa, Vatsla ja Ääsmäe.
Saue vald asub Harjumaal Tallinnast edelas ning piirneb lisaks Tallinnale Harku, Keila, Kernu ja Saku vallaga ning Raplamaa Kohila vallaga. Valda läbivad kaks Tallinnast väljuvat riikliku tähtsusega maanteed: Pärnu maantee (tee nr. 4) ja Paldiski maantee (tee nr. 8) ning Paldiski linna ja Riisipere alevikku suunduvad raudteeliinid. Elanike arv vallas suureneb, keskmiselt lisandub ühe aasta jooksul enam kui 3% elanikke. Asustus on koondunud põhiliselt valla põhjaossa Tallinna linnaga piirnevale ja Tallinn-Keila-Paldiski maantee äärsetele aladele. Hõredalt on asustatud valla lõunaosa.
Esmased kirjalikud andmed Saue valla põliskülade kohta koguti 1219. aasta suvekuudel, kui taanlastest preestrid liikusid Lindanise linnusest Tallinna ümbruse küladesse rahvast ristima ja andmeid kirja panema. Märkmed avaldati 1241. aastal Taani Hindamisraamatus. Esmakordselt Saue küla Saue mõisa koosseisus mainiti 1548. aastal ja küla kohta kaart koostati 1693. aastal.Vene tsaaririigi Eestimaa kubermangus 1816. aastal kehtestatud talurahvaseaduse alusel moodustati 1834. aastal Saue mõisa Saue külakogukonna piirides Saue vald. Saue mõisnik major Friederich Herman von Ferseni soovil sai mõisniku eesnime järgi mõisa nimeks Friedfrichhof ja arhiivi andmetel kandis vald aastaid nime Friedrichsgofskoje volostnoe pravlenie (Saue Vallavalitsus). Vallamaja asus Saue külas. Algselt loodud vallad olid väikesed, ainult ühe mõisa kogukonna maa-alal. Ulatuslik haldusreform toimus 1889-1890. aastal. Saue valla volimeeste koosolekul 12. juunil 1890 võeti teadmiseks Talurahva asjade komissari otsus liita Saue vallaga Saku, Jälgimäe, Üksnurme, Saue, Vanamõisa, Rahula, Jõgisoo, Koppelmanni, Voore, Ääsmäe, Valingu, Tuula mõisavallad.Suure Saue valla piirides oli Jälgimäe mõisa aladest ka praegune Nõmme linnaosa sh Jälgimäe mõisniku von Glehni loss ja Tähetorni park. Kuna Nõmme arenes kiiresti tiheasulaks, siis elanike soovil 11. septembril 1917 Harju maanõukogu otsusega eraldati Nõmme Saue vallast.Eesti Vabariigi alguses esimene Saue valla volimeeste koosolek toimus 12. septembril 1918. aastal. Samal aastal esitasid Valingu ja Tuula kogukonnad avalduse Saue vallast lahkumiseks ja Keila vallaga liitumiseks, mis kinnitati 21. jaanuaril 1919. Saue Vallavolikogu rahuldas Saku kogukonna palvekirja liitumiseks, mis kinnitati 22. mail 1922. aastal. Saue vallavolikogu soovil avas raudteevalitsus 1928. aastal Tallinnast 13 km kaugusel Saue vallas reisirongide Laagri peatuskoha.
Laagri kohanimi on tulnud I Maailmasõja ja Eesti Vabadussõja ajal endiste Merekindluste rajatistes olnud sõjavangide laagrite järgi. Vallapiiride muutumisega 1939. aastal sai Saue vald juurde Hageri vallast Põrse ja Saku vallast Juuliku, Linsi, Kasemetsa küla ja Harku vallast Alliku asunduse.
Nõukogude võimu ajal oli Saue valla viimane volikogu koosolek 7. veebruaril 1941 ja alustas tegevust uues koosseisus Saue valla Täitevkomitee. Saksa okupatsiooni aastatel 1941-1944 määrati ametisse endine Saue Vallavalitsus.Nõukogude võimu taaskehtestamisega moodustati Saue valla Täitevkomitee alluvusse 5. detsembril 1945 kolm külanõukogu. Saue külanõukogu koosseis- Üksnurme, Nurme, Vanamõisa, Sauevälja, Saue, Rahula, Mäe, Piiri, Metsanurme küla. Jõgisoo külanõukogu – Jõgisoo, Koppelmanni, Voore, Ääsmäe küla. Pääsküla külanõukogu-Pääsküla, Tänassilma, Jälgimäe küla. Pääsküla külas asutati Teemanti talu baasil 15. oktoobril 1946 Saue sohvoos. 1954. aastal liideti Saue külanõukoguga Pääsküla ja Jõgisoo külanõukogud.
Saue külanõukogust allutati Tallinna linnale 21. mail 1960 Saue mõisa, Sauevälja Saue ja Vanamõisa küla maaalast 3,5 km2 territoorium, millele arenes tänapäeva Saue linn. Saue külanõukogust liideti 1968. aastal Tallinna linnaga Pääsküla jõe paremkalda maa-alad.Saue külanõukogu, ambulatoorium, raamatukogu ja sidejaoskond toodi 1975. aastal Saue külast Saue sohvoosi keskuse haldushoonesse. Seisuga 1. jaanuar 1978 administratiivjaotuse järgi, millele eelnes 1975-76. aastal maa-asulate nimede korrastamine, kinnitati ametlikult endine Saue sohvoosi keskus- Laagri alevikuks ja Saue külanõukogust liideti Saku külanõukoguga endised Saue valla põliskülad Tänassilma, Jälgimäe, Nurme, Üksnurme, Kanamaa (Saue), Rahula. Harku külanõukogust liideti Saue külanõukoguga Kiia, Püha, Hüüru, Vatsla külad. Keila külanõukogust liideti Saue külanõukogu koosseisu Valingu, Aila, Tuula, Pällu. Maidla külanõukogust Maidla ja Pärinurme külad

21. novembril 1991. kinnitati Saue valla omavalitsuse seisund

Sündmustekalender

   mai
2018
  
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo