Rahvatervis

Rahvatervise valdkonna eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõiguslike isikute kohustustega ning riiklike, maakondlike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.

RAHVATERVISE PEAMISED KOMPONENDID

• Füüsiline aktiivsus ja tasakaalustatud toitumine;

• Füüsilise kui vaimse tervise hoidmine ja selleks võimaluste tagamine;

• Sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskikäitumistest hoidumine;

• Tõenduspõhise terviseteabe kättesaadavuse tagamine ja terviseharituse parandamine;

• Vigastuste ennetamine ja vähendamine;

• Uimastite tarvitamise ennetamine ja vähendamine;

• Elanike psühhosotsiaalse keskkonna kujundamine haridusasutustes, töökohal, kodukeskkonnas;

• Turvalise seksuaalkäitumise edendamine;

• Muud tervist edendavad tegevused.

RAHVATERVISE PEAMISED MÕJUTUSVALDKONNAD

• Partnerluste, võrgustike tagamine ning suutlikkuse arendamine nii maakondlikul kui kohalikul tasandil.

• Kohalikul tasandil tervist, heaolu ning kohalikku (kogukondade) initsiatiivi toetava keskkonna kujundamine.

• Advokeerimine ja seadusandluse mõjustamine valdkondadeüleselt, pidades silmas elanikkonna tervist ja heaolu.

• Terviseinfo kogumine, analüüsimine ja levitamine elanikkonnale.

KOHALIKU TASANDI TERVISEDENDUSE KAARDISTUS

Kaardistame iga-aastaselt kohalike omavalitsuste tervisevaldkonna olukorra:

• tervisenõukogu;

• terviseprofiil;

• koolitusvajadus;

• rahastusvajadus;

• hinnang kohaliku tasandi teadlikkusele, tervisevaldkonna arendamise vajalikkusele, koostööle jm;

• ülevaade tegevustest.

KOV´IDE RAHVATERVISE TEGEVUSKAVAD

Kohalikel omavalitsustel on igal aastal võimalik taotleda rahastust tervisedenduse tegevuste elluviimiseks kohalikul tasandil. Olulised põhimõtted kohaliku tasandi tegevuste kavandamisel ja rahastusel:

• tõendatud vajalikkus – terviseprofiil, uuringud, tegevuste tagasiside;

• jätkusuutlikud, järjepidevad ja regulaarsed tegevused. Oluline on nähtuv süsteemsus mõjutatavas valdkonnas;

• osaline omafinantseering;

• kohalike kaasamine – MTÜ-d, koolid, lasteaiad, ettevõtjad;

• tunnustatud ekspertide kasutamine – koolitajad, treenerid;

• hindamine – tagasiside kogumine, analüüsimine.

Sündmustekalender

   august
2019
  
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/