Kinnisasi Paldiski 125 müügi enampakkumine 21.03.2013.21.03.2013.a. kell 10.00 müüakse enampakkumusel Paldiski mnt 125 Tallinn asuv kinnisasi registriosa numbriga 9374801, katastritunnusega 78406:601:0063, pindalaga 4864 m². Enampakkumus viiakse läbi aadressil Sirge tn 2 Tallinn.

Kinnisasja koormab hoonestusõigus (registriosa nr 18751501) tähtajaga 21.07.2055. Hoonestusõiguse tasu suuruseks on 22 121,16 (kakskümmend kaks tuhat ükssada kakskümmend üks koma 16) eurot aastas.

Täiendava info saamiseks ning dokumentidega tutvumiseks palume pöörduda ühel järgmistest kontaktidest:

-          Vambo Kaal, tel. 51 22302 , e-post vambo.kaal@hol.ee

-          Andry Krass, tel. 50 96388, e-post andry.krass@kvatro.ee

Kinnisasja müügi enampakkumuse läbiviimise tingimused on järgmised:

1.       Kinnisasja müügi alghinnaks on 300 000 eurot.

2.       Müügipakkumus tuleb edastada kirjalikult suletud ümbrikus aadressile Harjumaa Omavalitsuste Liit, Sirge tn 2 Tallinn. Ümbrikul peab olema märge „Paldiski mnt 125 enampakkumus, mitte avada.“ Kirjalikust pakkumisest peab nähtuma pakkumise esitaja ning pakutav hind, juriidilise isiku puhul väljavõte asjakohasest registrist, lepingulise esindaja esindusõigust tõendav dokument. Pakkumine ei või olla tingimuslik.

3.       Enampakkumise osavõtutasu 300 eurot ja tagatisraha 3000 eurot tuleb tasuda hiljemalt enampakkumisele eelneval päeval Harjumaa Omavalitsuste Liidu arvelduskontole nr 221 049 323 475. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse, enampakkumist mittevõitnud osalejale tagastatakse tagatisraha kolme pangapäeva jooksul enampakkumise toimumisest.  Kui enampakkumise võitja loobub lepingu sõlmimisest, siis tagatisraha ei tagastata.

4.       Parima müügipakkumuse väljaselgitamine toimub kahes voorus:

4.1.  21.03.2013.a. kell 10.00 avatakse saabunud müügipakkumused Omavalitsusmajas, Sirge tn 2 Tallinn;

4.2.  Juhul, kui kahe kõrgema müügipakkumuse esitanud isiku pakkumus erineb vähem kui 15%, siis viiakse kahe kõrgema müügipakkumuse teinud isiku vahel 24 tunni jooksul läbi avalik suuline enampakkumine. Edukaks tunnistatakse kõige kõrgema müügipakkumuse teinud isik.

5.       Enampakkumuse läbiviijal on õigus sõltumata põhjusest igal ajal, s.h pärast enampakkumuse läbiviimist ja parima pakkuja väljakuulutamist, lükata tagasi kõik pakkumused ja kuulutada enampakkumus nurjunuks.

6.       Enampakkumuse võitjaga sõlmitakse notariaalne müügileping 4 nädala jooksul enampakkumuse toimumisest müüja poolt 3 päeva ette teatatud ajal.

 

MÜÜGILEPINGU OLULISED TINGIMUSED

1.       Kinnisasjaga seonduvate asjaolude, nõuetelevastavuse, puuduste, sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse jms väljaselgitamise kohustus lasub ostjal. Ostja kinnitab, et ei oma seoses müüdava vara omadustega müüja suhtes pretensioone ega esita müüja vastu nendega seoses nõudeid.

2.       Parimaks pakkujaks osutunud isik kohustub tasuma kinnisasja müügitehingu notaritasud ja omanikukande muutmisega seotud riigilõivud.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo