Kinnisasi Paldiski 125 müügis

Enampakkumiskutse

04.02.2013 toimuval suulisel enampakkumisel müüakse koos hoonestusõigus ja hoonestusõigusega  koormatud kinnistu:

Paldiski mnt 125, Tallinn hoonestusõigus, registriosa nr 18751501.

Paldiski mnt 125, Tallinn, registriosa nr 9374801

Paldiski mnt 125 asub 1971. aastal ehitatud 4-korruseline büroohoone (ehitisregistrikood 101028994) ehitisealuse pinnaga 448,7 m². Kinnistule on 06.03.2008 kehtestatud detailplaneering, mille kohaselt on määratud kinnistu sihtotstarbeks 60% äri- ja 40% elamumaa ning  ehitusõigus kuni 5-korruselise 6415 m2 brutopinnaga äripindadega korterelamu ehitamiseks ning maaaluse garaazi brutopinnaga kuni 3300 m2 ehitamiseks.

 

Täiendava info saamiseks ja objekti ning dokumentidega tutvumiseks palume pöörduda  tel 5047350 või e-posti aadressil riho@ringvald.ee

 

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

1.              Enampakkumise alghind on 600 000 eurot.

2.              Parima pakkumise väljaselgitamine toimub avalikul suulisel enampakkumisel 04.02.2013 kl 10.00 Advokaadibüroo VARUL ruumides aadressil Ahtri 6a, Tallinn.

3.              Kirjaliku pakkumise võib esitada enne enampakkumise algust aadressil Advokaadibüroo VARUL AS, Ahtri 6a, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema märge: „Paldiski mnt 125 enampakkumine, mitte avada.“ Kirjalikust pakkumisest peab nähtuma pakkumise esitaja ning pakutav hind, juriidilise isiku puhul väljavõte asjakohasest registrist, lepingulise esindaja esindusõigust tõendav dokument. Pakkumine ei või olla tingimuslik.

4.              Enampakkumise osavõtutasu 600 eurot ja tagatisraha 6000 eurot tuleb tasuda hiljemalt enampakkumisele eelneval päeval Advokaadibüroo VARUL AS kontole nr 1120023270. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse, enampakkumist mittevõitnud osalejale tagastatakse tagatisraha kolme pangapäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

5.              Enampakkumise läbiviijal on õigus sõltumata põhjusest igal ajal, s.h pärast enampakkumise läbiviimist ja parima pakkuja väljakuulutamist, lükata tagasi kõik pakkumised ja kuulutada enampakkumine nurjunuks.

6.              Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne müügileping 2 nädala jooksul enampakkumise toimumisest müüja poolt 3 päeva ette teatatud ajal.

 

MÜÜGILEPINGU OLULISED TINGIMUSED

1.              Võtja kohustub tasuma ostuhinna notari deposiitkontole hiljemalt 1 päev enne notariaalse müügilepingu sõlmimist.

2.              Kinnisasjad müüakse olemasoleval kujul. Kinnisasjadega seonduvate asjaolude, nõuetelevastavuse, puuduste, sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse jms väljaselgitamise kohustus lasub ostjal. Ostja kinnitab, et ei oma seoses müüdava vara omadustega müüjate suhtes pretensioone ega esita müüjate vastu nendega seoses nõudeid. Müüjate vastutus ei ole solidaarne.

3.              Müüjad korraldavad hiljemalt asjaõiguslepingu sõlmimise ajaks hoonestusõigust koormava keelumärke ja hüpoteekide kustutamise. Ostja soovil korraldatakse ka ostueesõiguse, reaalkoormatise ja hoonestusõiguse kustutamine.

4.              Parimaks pakkujaks osutunud isik kohustub tasuma kinnisasjade müügitehingu notaritasud ja omanikukande muutmisega seotud riigilõivud.

Info:

Vello Tamm

HOL tegevdirektor

vello.tamm@hol.ee 

52 48 206

või

Vambo Kaal

HOL büroojuht

vambo.kaal@hol.ee

51 22 302

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo