Kinnistu Magdaleena 4 müük kirjalikul enampakkumisel

Kinnistu Magdaleena 4 müük kirjalikul enampakkumisel

1.      Kinnistu asub Tallinna linnas, Kesklinna linnaosas Magdaleena tn 4 (kinnistusregistriosa nr 19502301, katastritunnus 78401:118:0018, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 5811m2).

2.      Kinnisasjal paikneb kolm hoonet. Ehitisregistri andmetel 3-kordne peahoone suletud netopind 516,3m2; kõrvalhoone suletud netopinnaga 135,3m2 ja kuur suletud netopinnaga 113m2. Kinnisasja pindala 5811m2. Ehitusregistri andmetel on hoone peamine kasutamise otstarve 12644 Haiglavälise arstiabi osutamise hoone.

3.      Avaliku enampakkumise alghinnaks punktis 1 nimetatud kinnistul on 420000 (nelisada kakskümmend tuhat) eurot.

4.      Enampakkumine kuulutatakse välja 15.04.2016.

5.      Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Harjumaa Omavalitsuste Liidu Büroo infolauda, aadressil Sirge tn 2, Tallinn, Harjumaa 10618.

Märgusõnaks „Pakkumine - /Magdaleena tn 4 kinnistule/“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 10.05.2016 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. Enampakkumise võitja kinnitatakse 10.05.2016.

6.      Pakkumises peavad sisalduma:

1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5. pakkumise esitaja allkiri;

6. esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

Tagatisraha summas 4200 (neli tuhat kakssada) eurot, kanda MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liidu arveldusarvele nr EE492200221049323475.

Makseselgitus: „Tagatisraha Magdaleena tn 4 kinnistu enampakkumisel osalemise eest“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.05.2016 kell 9:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

 

Kinnistu ostja kohustub tasuma kõik müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega kaasnevad kulud.

 

Kinnistu notariaalne ostu-müügitehing peab toimuma hiljemalt kahe kuu jooksul peale enampakkumise võitja kinnitamist. Kui ostja ei tule tehingusse, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata ning kantakse HOL eelarvesse.

 

 

Lisainfo:

HOL büroojuht Vambo Kaal

Tel nr 51 22 302

Meiliaadress vambo.kaal@hol.ee

Kinnistu Magdaleena 4 müük kirjalikul enampakkumisel
Kinnistu Magdaleena 4 müük kirjalikul enampakkumisel
Kinnistu Magdaleena 4 müük kirjalikul enampakkumisel

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo