Komisjonid ja nõukogud

Arengukomisjon

Komisjoni koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 11.04.2018 otsusega nr 10

Haridus- ja kultuurikomisjon

Komisjoni ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.03.2018 otsusega nr 8

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni pädevus tuleneb HOL põhikirjast ning komisjoni liikmed valiti HOL volikogu 17.01.2018 otsusega nr 9

Harjumaa liikluskomisjon

Komisjoni koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.03.2018 otsusega nr 7

Harjumaa turvalisuse nõukogu

Nõukogu koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.03.2018 otsusega nr 6

Harjumaa tervisenõukogu

Nõukogu koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 14.02.2018 otsusega nr 2

Kohaliku omaalgatuse programmi Harjumaa taotluste hindamiskomisjon

Komisjoni koosseis määrati ning ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 11.04.1018 otsusega nr. 9

Harjumaa 2018. aasta laulu- ja tantsupeo komisjon

Komisjoni koosseis määrati ja ülesanded kehtestati HOL juhatuse 14.09.2016 otsusega nr. 4

Harjumaa giidide atesteerimise komisjon

Komisjoni koosseis nimetati ja ülesanded ja töökord kehtestati HOL juhatuse 11.04.2018 otsusega nr. 11

Harjumaa majutusettevõtete komisjon

Komisjoni koosseis määrati ja ülesanded kehtestati HOL juhatuse 03.09.2014 otsusega nr 19. Lisaks Harjumaa turismikoordinaatorile ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektorile kuuluvad komisjoni spetsialistid Terviseameti Põhja talitusest, Päästeameti Põhja Päästekeskusest ning vastava omavalitsuse, mille territooriumil järelevalvet teostatakse, spetsialist.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/