Koolitused & seminarid

Print
HOLi liikmete töötajatele täiendõppe korraldamine on üks oluline abinõu elukestva õppe korraldamise vahend meie koostöövõrgustikus. HOLi ühed põhikirjalised eesmärgid on koolituste, õppelaagrite, seminaride ja konverentside korraldamine meie liikmetele ja teistele isikutele. Korraldame koolitus- ja muid reise liikmetele ning nende asutustele. Oluline on informatsiooni ja kogemuste vahetamine.   
Sisukaart/ Avaleht