Kuidas?

Jäätmehoolduskoostöö arendamiseks on kavandatud järgmised tegevused:

1. Valmib Jäätmehoolduse koostööüksuse teostatavus-tasuvusanalüüs. See koosneb: tehnilise teostatavusuuringust ja alternatiivide analüüsist, finantsanalüüsist, multikriteeriumite analüüsist ning tundlikkus- ja riskianalüüsist. Selgitatakse välja tehniliselt, finantsiliselt ja sotsiaalmajanduslikult sobivaim lahendus jäätmehooldusalase koostööüksuste väljaarendamisel. Väljatöötatud põhjendused on aluseks strateegia- ja rakendusdokumentide väljatöötamiseks ning teavitustegevuseks projekti sihtrühmale.

2. Valmib Jäätmehoolduse koostööüksuse strateegia ja rakendusdokumendid. Jäätmehoolduskeskuse strateegia koostamisel tuginetakse teostatavus- ja tasuvusanalüüsi tulemustele, võttes aluseks kehtiv seadusandlus ning riiklik jäätmekava. Tegevuste käigus töötatakse välja jäätmehoolduskeskuse tegevuskava koos ajakavaga, koostööüksuse sobivaim arengumudel, sobivaim rahastamismudel koos eelarvega ning vajalikud rakendusdokumendid – hankedokumentide ja teiste koostöövaldkonna arendamiseks vajalike dokumentide näidised ja tüüplepingud. Töötatakse välja jäätmehoolduskeskuse organisatsiooni mudel, edasiste tegevuste kava, koos realiseerimise ajakavaga; rahastamismudel, eelarve ning vajalike rakendusdokumentide kavandid. Strateegia- ja rakendusdokumentide väljatöötamisse kaasatakse  aktiivselt  projekti sihtrühm, mille tulemusel on loodav ja parima praktikana kasutatav olemasolev teave aktiivselt edastatud ja sihtrühma poolt omandatud.

Tegevuste 1 ja 2 tulemuslikkust hinnatakse omavalitsusüksuste poolt selgete seisukohtade väljaütlemisega. Projekti eestvedaja  loodab, et peale projekti lõppu viie aastases perspektiivis liituvad koostööüksusega valdav enamus või kõik Harjumaa omavalitsusüksused. Samal ajal on strateegia loomise käigus omavalitsusüksuste volikogude poolt olulise mõjuga otsuseks ka see, kui omavalitsusüksus ei soovi olla kaasatud ühtse jäätmehoolduskoostöö tegevusse. Otsuste kujundamise aeg on määratud strateegia koostamise perioodiga. Projekti tegevuse tulemuslikkust ja mõju määrab see, kui omavalitsusüksustel saavad olema kõik andmed ja teadmine, mille alusel saavad nad argumenteerida volikogude otsuste eelnõusid ühtse jäätmehoolduskoostöö tegemise kohta. 

3. Omavalitsuste juhtkondades suureneb teadlikkus ja omandatakse kogemused parima praktika näol jäätmekoostöö arendamisest. Tõuseb kõikide Harjumaa omavalitsuste juhtide ja valdkonnaspetsialistide teadlikkus jäätmehooldusalase koostöö korraldamise võimalustest ja sotsiaalmajanduslikest efektidest . Omavalitsusüksustele on tagatakse kogu olemasolev teave jäätmehoolduse kootöö korraldamisest ja teadmine arengusuundadest ning võimalikest lahendustest. Omavalitsusüksused saavad teha kaalutletud otsuseid koostöö arendamise kohta ühtse jäätmehooldusüksuse tulemuslikuma rakendumisega võrreldes omavalitsusüksuste poolt eraldi valdkonna juhtimisega ja korraldamisega.       

Sündmustekalender

   oktoober
2018
  
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/