HOLi üks olulisi eesmärke on säilitada ja edendada maakonna kultuuritraditsioone. Kultuurialase maakondliku tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu eesmärgil HOL:
-         Korraldab ja koordineerib maakonna kultuurialase ühistegevuse, maakondlike rahvakultuuri-, spordi‑, õpilas- ja noorsooalaste ühisüritusi;
-         Teeme koostöö maakondlike ja vabariiklike kultuuriühendustega, aitame kaasa maakonna identiteedi teadvustamiseks ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamiseks ning kaitsmiseks.
-         Toetame maakonna kultuuriinstitutsioonide järjepidevat arengut, meile on oluline UNESCO suulise ja vaimse pärandi säilitamise toetamine maakonnas.
-         Töötame selleks, et luua maakonna elanikele igakülgseid võimalusi kultuurielust osa saamiseks. Koordineerime maakonna kultuuriinfo levikut (kogume, säilitame, loome ja vahendame).
Sisukaart/ Avaleht