Maavanem Ülle Rajasalu ja HOL esimees Vello Jõgisoo kirjutasid alla aineolümpiaadide ja õpilasürituste lepingu

Maavanem Ülle Rajasalu  ja HOL esimees  Vello Jõgisoo kirjutasid alla aineolümpiaadide ja õpilasürituste  lepingu
Kolmapäeval, 08.02.2012, kirjutasid maavanem Ülle Rajasalu  ja Vello Jõgisoo alla
aineolümpiaadide ja õpilasürituste  lepingu.
 
Harju Maavalitsus ning Harjumaa Omavalitsuste Liit teevad koostööd Harju maakonnas kultuuri- ja noorsoovaldkonnas HOL-i volikogu poolt kinnitatud jooksva aasta ühisürituste kavas ja koondeelarves olevate ühisürituste korraldamisel. Harju Maavalitsuse poolt teostatavad tööd, vastavalt lepingule, on haridusürituste eelarve koostamine ja läbiviimine, õpilasürituste ja ainesektsioonide töö korraldamine, haridusasutuste juhtide riiklike teabepäevade korraldamine. Lepingu mahuks on 26 730 eurot.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo