Mida?

Projekti eesmärk

Projekti otseseks eesmärgiks on Harju maakonna kohalike omavalitsuste teadlikkuse tõstmine jäätmehooldusalase koostöö võimalustest ja majanduslikust tasuvusest.

Harju maakonna linnade ja valdade juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmine jäätmehoolduse valdkonnas tuli vajadusena ülesse vahetult enne lõppenud projekti käigus ja selle tulemusel. Nimetatud projektiks oli „Pealinnaregiooni koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“.

HOL Juhatuse ja Volikogu seisukoha järgi on üldise omavalitsuste vahelise koostööraamistuse  kõrval vajalik ka konkreetse tegevusvaldkonna teostatavus-tasuvusanalüüs. HOL Volikogu poolt ja seeläbi kõigi Harju maakonna omavalitsusüksuste heakskiidul kinnitati 20.oktoobril 2010.a. HOL arengustrateegia 2011-2015. Üheks seitsmest peaeesmärgiks on jäätmehoolduse korralduse võimekuse tõstmine, et tagada jäätmehoolduse organiseeritus piirkonniti ühtsetel alustel.

Alates 2007. a. 11.märtsis jõustunud Jäätmeseaduse muudatustest käsitletakse jäätmehoolduse olukorra eest vastutajatena riiki ja/või kohaliku omavalitsuse üksust. Jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks tuleb selle järgi korraldada ilma igasuguse seaduse alusel sätestatud regionaalse koostööta, mis tähendab, et maavalitsustel selles valdkonnas rolli ei ole. Samal ajal on horisontaalne koostöö omavalitsuste vahel ja vertikaalse halduse korraldamine alates jäätmetekitajatest, korraldatud jäätmeveo teostajatest kuni jäätmetöötlejateni see tegevuste klastri osa, mida saab parimal moel ellu viia vaid omavalitsusüksuste vahelises koostöös ühes piirkonnas ja regioonis tervikuna

Üldiseks eesmärgiks on omavalitsusüksuste arendamine jäätmehoolduse valdkonnas ja seeläbi parema teenuse kvaliteedi tagamine. Omavalitsusüksuste poolt koostöös organiseeritud jäätmehoolduse korraldamine annab võimaluse kvaliteetse järelevalve teostamiseks ja tagab valdkonnas seadusaktidega pandud kohustuste täitmist. Koostöö tulemusena vabanenud ressursid saab suunata omavalitsustele teiste seadustega pandud ülesannete paremaks täitmiseks.

Sündmustekalender

   oktoober
2018
  
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/