Omavalitsusjuhid ei nõustu Haridusministeeriumiga

Kolmapäeval, 19. veebruaril kogunes HOL volikogu Viimsi kooli Karulaugu õppehoones.  Peale Viimsi vallavanem Alvar Ildi tervitust asuti peateemade juurde – esmalt tutvuti esmatasandi tervishoiu arengusuundadega ning seejärel arutati eelseisvaid muudatusi alushariduse ja lastehoiuteenuse rahastamises. Esimesel teemal tegid põhjaliku ettekande Heli Paluste ja Piret Simmo Sotsiaalministeeriumist . Nende sõnul on alanud finantsperioodil kavas EL Sotsiaalfondi rahastusega rajada Eestisse rida tervisekeskusi, selleks et nii perearstide kui teiste esmatasandi terviseteenuste (nt töötervishoid, füsioteraapia jt) osutamine muutuks kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks.  See efekt loodetakse saada just perearstide koondumise läbi . Siinkohal nähakse, et omavalitsustel on nende tervisekeskuste loomisel kandev roll – just nemad võiksid olla siinkohal eurorahade taotlejad. Elavat arutelu põhjustas Haridusministeeriumi esindaja Tiina Petersoni ettekanne, mis puudutas kavandatavaid muudatusi koolieelsete lasteasutuste seaduses – riigi tasandil soovitakse seadustada see, et lasteaiakoha puudumisel võivad linnad ja vallad lapsevanematele pakkuda hoopis lapsehoiuvõimalust (lapsehoidja või lapsehoid). Omavalitsusjuhtides põhjustas nõutust see, et pelgalt seadusemuudatusest neile linnadele-valdadele, kes lasteaiajärjekordadega silmitsi seisavad, suurt abi ei ole. Omavalitsustel napib raha nii lasteaiakohtade kui ka lapsehoidude ehitamiseks ning Harjumaal eraettevõtjate poolt loodud lastehoidude hinnad on väga kõrged. Siinkohal kinnitas ministeeriumi esindaja, et alanud EL rahastusperioodil nähakse ette meetmeid, kust omavalitsused saavad hoiukohtade loomiseks euroraha taotleda.

Muude teemade seas tutvustati HOL volikogule värskeid arenguid Rail Balticu teemadel , eelseisvaid spordi- ja kultuurisündmusi ning HOL-i 2014. aasta eelarvet. Arutleti ka ka seda, missuguse seisukoha võiksid Harjumaa omavalitsused kujudanda omavalitsusreformi puudutava seaduseelnõu kohta- leiti, et HOL võiks eelnõud toetada, kui see arvestaks Harjumaa eripärasid ning pööraks rohkem tähelepanu omavalitsuste ülesannetele ja rahastusele.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo