"Alaealiste õigusrikkumistega seonduvate võrgustike toimimine kohalikes omavalitsustes" koolitus

 

Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

 „Alaealiste õigusrikkumistega seonduvate võrgustike toimimine kohalikes omavalitsustes“ koolitus 07. juunil 2018 Hestia Hotel Europa Tallinnas

Koolituse eesmärk: Tulenevalt alaealiste õigusrikkumistega seonduvatest seadusemuudatustest ühtlustada ametkondade teadmisi ning arendada politsei, prokuratuuri ja kohalike omavalitsuste koostöövõrgustike toimimist.

Osalejad: Harjumaa turvalisuse nõukogu, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri piirkonna konstaablid ja noorsoopolitseid, prokuratuuri esindajad, Kriminaalpolitsei esindajad, Harjumaa kohalike omavalitsuste vastava valdkonna eest vastutavad ametnikud (abivallavanem, sotisaalosakonna juht, lastekaitse töötajad, koolide esindajad), ministeeriumide esindajad.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/