Riigikogu Põhiseaduskomisjon hindas ja tunnustas Harjumaa Omavalitsuste Liidu arendustööd

Kohtumine Põhiseaduskomisjoniga toimus Riigikogu Harjumaa kuu raames. Eesmärgiks oli tutvustada valdade ja linnade koostöö õigusliku raamistuse täiendamise vajadusi, jätkates samal ajal dialoogi omavalitsusüksuste vahelise ja keskvalitsusega koordineeritud koostöömudeli arendamiseks.

Harjumaa Omavalitsuste Liit osaleb Norra finantsmeetme poolt rahastatavas projektis, mille eesmärgiks on pealinnaregiooni juhtimise õiguslike, juhtimisalaste ja finantsiliste mudelite väljatöötamine. Käesolevaks ajaks tehtud uuringute ja analüüside tulemusel on valminud piirkondlike avalike teenuste standardid ühistranspordi, jäätmekäitluse, planeerimise ja ühisveevärgi valdkonnas, samuti esitas Tallinna Tehnikaülikool pealinnapiirkonna juhtimise õiguslikud alused.

Tänaseks on selgunud, et linnade ja valdade vahelise üksnes vabatahtlikku koostööd sätestav Eesti õigusruum ei võimalda efektiivse juhtimismudeli väljatöötamist. Harjumaa Omavalitsuste Liidu sõnum Põhiseaduskomisjonile oli see, et Eesti kohaliku omavalitsuse koostööd sätestavad seadused vajavad täiendamist ja seda teatud valdkondades kohustusliku koostöö sätete näol. Liit leidis, et perspektiivis saab väljatöötatud mudelit kasutada ka teistes Eesti piirkondades.

Harjumaa Omavalitsuste Liit tegi põhiseaduskomisjonile ettepaneku arutada koostöö õiguslikke aluseid uuesti 2011 aasta kevadel, pärast lõpliku õigusliku analüüsi valmimist ja komisjoni uue koosseisu tööleasumist Riigikogu valimiste järgselt.

 

Komisjon võttis esitatud info teadmiseks.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo