RIIK VÕIB KOOLIDE KAOTAMISEKS KASUTADA JÕUVÕTTEID

RIIK VÕIB KOOLIDE KAOTAMISEKS KASUTADA JÕUVÕTTEID
Pärast paarikümneminutist ettekannet ning küsimustele vastamist kiirustas haridusminister tagasi Tallinna. Nii jäi Aaviksool kuulmata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt ettevalmistatud sõnavõtud, kus liidu juhatuse esimees Vello Jõgisoo ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse direktor Ago Kokser esitasid omapoolsed selgitused ja arvamused gümnaasiumivõrgu korrastamise ja selle võimalike tagajärgede kohta.
Aaviksoo tuli Kuusallu omavalitsusjuhtide ette, et maakonna keskkoolide tulevikku arutada ning tutvustada ministeeriumi seisukohti, ent aruteluks tegelikult ei läinudki, nentis Vello Jõgisoo.
Koole liiga palju
Jõgisoo sõnul oli kavas ministrile selgitada ka koolivõrgu korrastamisega kaasnevaid sotsiaalseid tagajärgi, et sellelt arutelu jätkata. Paraku lahkusid selleks ajaks nii Aaviksoo kui samuti ettekandega esinenud haridusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis.
Küttis tõi oma ettekandes välja statistilised näitajad, mis peaks omavalitsusjuhte veenma, et Eestis, kaasaarvatud Harjumaal, valitseb keskkoolide üleküllus. Nii on aastast 1996 vähenenud keskkoolides õppivate noorte arv üle 76 000 ehk kolmandiku võrra. Koole on sama aja jooksul suletud vaid 12, millest enamus on väiksed algkoolid. Küttise sõnul tuleb nüüd koos otsustada, kui hea on hea kool, kui kauge koolimaja on piisavalt lähedal ja kust algab raiskamine, sest absoluutset tõde pole. Seega oodatakse omavalitsustelt vastuseid ning juba selle aasta viimases kvartalis tahab haridusministeerium kokku leppida gümnaasiumivõrgu korrastamise lõpptähtaja.
Varjatud surve
Et Harjumaal pole üksmeelt koolivõrgu korrastamise (loe: keskkoolide sulgemise) osas, näitas juba reaktsioon möödunud aasta lõpus Harju maavalitsuses valminud soovituslikule nimekirjale, kus toodi välja keskkoolid, mis pole jätkusuutlikud. Ka kolmapäeval Kuusalus kostus erinevaid arvamusi. Kui Kiili Gümnaasiumi direktor ja Kiili vallavolikogu esimees Mihkel Rebane nentis, et uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendudes pole sealmail võimalik 2013. aasta septembris enam uut 10. klassi avada, siis Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja viitas vastutusele valijate ees, mis ei luba valla ainukest keskkooli Lool põhikooliks muuta. Umboja seisukohta, et omavalitsuse eest ei saa keegi keskkooliosa sulgemist või jätkamist otsustada, toetasid ka Maardu linn ja Kuusalu vald.
Kuigi minister Aaviksoo toonitas, et riik ei soovi omavalitsusi haridusrahade äravõtmisega survestada keskkoole sulgema, mainis ta siiski, et selline võimalus on olemas. Harju Elule teadaolevatel andmetel võib riik sellise taktika reaalselt kasutusele võtta juba selle aasta sügisel, kui liiga väikese õpilaste arvuga keskkoolidele raha enam ei eraldata.
See tähendaks, et vald või linn peaks hakkama keskkooliosa ise rahastama, mis Vello Jõgisoo sõnul käib omavalitsustele üle jõu.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo