Seisukoht maakondliku ühistranspordi korraldamisest

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Pressiteade

10.05.2018

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ei toeta avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava tasuta maakondliku ühistranspordi juurutamist majandus- ja taristuministri 30.04.2018 määruses nr 24 välja pakutaval kujul.

Kaalutud ei ole selle mõju Harjumaa ühistranspordi tervikpildis olulisele ja kasvutrendis raudtee reisijateveole, mida riik doteerib, tekitades olukorra, kus erinevaid transpordiliike ei kohelda võrdsetel alustel.

Ei ole tehtud riiklikke uuringuid, mis tõestaksid Harjumaa elanike tasuta ühistranspordi nõudlust, tegelikke vajadusi ning valmidust oma igapäevases logistikas ühistransporti eelistada.

Praegu katavad igapäevasest maakonna bussiga reisijateveost kommertsliinid 40%. Tasuta alternatiiv lõhuks turupilti ja looks olukorra, kus peaks leidma vahendeid, et need samas mahus ja graafiku alusel asendada.

Avaliku teenindamise leping tasuta bussitranspordi elluviimisel kasvataks Harjumaa ühistranspordi kulusid märkimisväärselt - otstarbekam on seda investeerida kiirema, säästlikuma, kvaliteetsema ning tihedama ehk reaalsete kodanike vajadustega arvestava ühistranspordi arendamiseks.

Harjumaa Omavalitsuste Liit tervitab täiendava raha eraldamist maakondlikku ühistransporti, kuid selle kasutamine peab põhinema elanike tegelike vajaduste väljaselgitamisel ja arvestamisel, samuti olema eelkõige suunatud ühistranspordisüsteemi turutõrgetega paikadesse.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus ei toeta majandus- ja taristuministri 30.04.2018 määruses nr 24 väljapakutud viisil täielikult tasuta bussitranspordi kontekstis ühtegi toimingut, millel oleks negatiivne mõju selle toetusega hõlmamata ühistranspordi segmentidele või Harjumaa ühistranspordile tervikpildis.

 

Lisainfo

Joel Jesse

Tegevdirektor

Harjumaa Omavalitsuste Liit

mobiil (+372) 5058978

e-post joel.jesse@hol.ee

 

Koostaja

Janika Savi

e-post janika.savi@hol.ee

 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/