Tallinna ringraudtee eriplaneeringu lähteülesande koostamine

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus pidas 12.02.2020 koosolekul oma otsusega vajalikuks Tallinna ringraudtee osas riigi eriplaneeringu alustamise võimaluste kindlaks tegemist ning selle raames vajalike eeltoimingute tegemist, sh koostada Tallinna ringraudtee eriplaneeringu lähteülesanne koos planeeringu koostamise hinnakalkulatsiooni (sh rahastusetappide) ja ajakavaga. 

29. aprillil 2020 saatsime välja pakkumuskutse Tallinna ringraudtee eriplaneeringu koostamise lähteülesande tellimiseks ning 22. mail 2020 sõlmisime töövõtulepingu advokaadibürooga Sorainen Tallinna ringraudtee eriplaneeringu lähteülesande koostamiseks koos hinnakalkulatsiooni, rahastamisetappide, ajakava ja riigi eriplaneeringu algatamise taotluse eelnõuga.

Lepingu täitmise tähtaeg on 25. september 2020. Töövõtja kaasab partneritena Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE), kes aitab anda hinnangu vajaliku hinnakalkulatsiooni ja rahastamisetappide osas ja OÜ Entec Eesti, aitab anda hinnangu vajalike uuringute ja projekti tehnilise teostatavuse osas.

Töövõtjal tuleb Lepingu täitmisel konsulteerida ja kaasata lähteülesande väljatöötamisse Tallinna ringraudteega territoriaalselt, majanduslikult või sotsiaalselt seotud omavalitsused, HOLi koostööpartnerid, kes allkirjastasid 13.septembril 2019 MKM-ile saadetud ühispöördumise, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad ning sellest raudteest huvitatud või puudutatud isikud (näiteks AS Eesti Raudtee, Rail Baltic Estonia OÜ, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet).

Pärast lähteülesande valmimist täpsustab HOL Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu võimalike partnerite ringi ja nende valmisoleku seda planeeringut rahastada, samuti pannakse paika koostöö lõppeesmärk, etapid ja partnerite kohustused (sh rahastamise võimalused). Seejärel tehakse otsus, kas esitada riigi eriplaneeringu algatamise taotlus.

Analoogset skeemi kasutatakse täna Tallinna väikse ringtee eelprojekti koostamisel, kus partnerid rahastavad selle tellimist ühiselt, tellija on antud juhul Maanteeamet, aga partnerid, st huvitatud osapooled Tallinna linn, Rae vald ja Tallinna Lennujaam.


 


Lähteülesande tellimine_0.pdf
Lisa_1_lähteülesande tellimine.docx
TLN ringraudtee REP. AB Sorainen pakkumus.pdf

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/