Tänasest oodatakse pakkumusi Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi hankele

PRESSITEADE 

20.12.2018 Tallinn

 

Tänasest oodatakse pakkumusi Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi hankele.

 

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tallinna Transpordiametiga kuulutas välja Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi hanke. Uudseid lähenemisi ja laiemat regionaalset mõjuanalüüsi eeldav hange on kättesaadav Riigihangete Registris. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2019.

 

Hange teostatakse INTERREG Läänemere programmi projekt SUMBA kaasrahastusel, piloottegevusena Tallinnas ja Harjumaal. Eeldatav hanke kogumaksumus on 120 000 eurot koos käibemaksuga.

 

Hanke eesmärk on leida piirkonnale parim võimalik ühistranspordi lahendus. Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi osadeks on lai mõjuanalüüs (sealhulgas sotsiaalmajanduslik), ettepanekud erinevate marsruutide ja trassikoridoride (transpordivõrgustiku) osas, ettepanekud linnatranspordi paremaks koostoimimiseks, atraktiivsuse ja kasutusmugavuse suurendamiseks, tehniliseks teostamiseks, investeerimis- ja finantseerimislahendusteks ja linnalise arengu suunamiseks.

 

Lisaks tavapärastele ühistranspordi tasuvusarvestuse meetoditele soovitakse analüüsis hinnata transpordisüsteemi muudatuste kaudseid mõjusid. Kasutades olemasolevaid uuringuid ja andmeid, soovitakse uurida võimalusi asustuse suunamiseks ning mõju keskkonnale ja kliimapoliitika väljavaateid sh mõju õhukvaliteedile, kinnisvarale, rahvatervisele, linnalisele kasvule jne. Võrdlevalt soovivad hanke koostajad, et ühe alternatiivina vaadeldakse samalaadset metroobussi lahendust. Analüüsi eesmärk on arvestada transpordisüsteemi tulevikuvajadusi selliselt, et 20 aasta perspektiivis valmiv lahendus oleks piisav ka järgmisteks kümnenditeks.

 

Harjumaa Omavalitsute Liidu juhatuse liikme ja Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul nähakse trammivõrgustikku ühistranspordi süsteemi "selgroona": „Trammi- ehk kergrööbastranspordi lahendused on kõige tõhusam linnatranspordi liik. Eraldatud transiidikoridor suurendab ühistranspordi kiirust ja mugavust lõpptarbijale ja loodetavasti võimaldab see pärssida autostumise kasvu. Sellega suudaksime liikuda lähemale Harjumaa eesmärgile emissioonivabast ühistranspordist.“

 

Laiemalt soovivad hanke koostajad, et analüüs annab juhendi ja üldistatud metoodilise lahenduse konkurentsivõimelise linnalise ühistranspordi pendelrändekoridoride ja multimodaalse transpordivõrgustiku planeerimiseks ja kõikehõlmavaks mõjuanalüüsiks selliselt, et seda oleks võimalik kasutada ka teistes linnades.

 

Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi toetava EL INTERREG Läänemere programmi välisprojekti "SUMBA – Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades" eesmärk on näidata, kuidas muuta linna- ja perifeersed pendelränded säästvamaks, võimalikult tõhusaks ja kaasata liikuvuse paremaks korraldamiseks erinevaid transpordiliike. Lähemat infot projekti kohta on võimalik leida projekti kodulehel http://sumba.eu/

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/