Ühistegevused

HOLi eesmärk on liik­mete ühistegevuse korraldamine, sh ühishuvide esindamine, selgitamine, kaitsmine ja ellu­viimine; liikmete omavahelise tegevuse koordineerimine; kaasabi osutamine liikmete majan­duse korraldamise alases tegevuses, sh informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja liik­mete hulgas levitamine; koostöö ja sidemete arendamine omavalitsusorganite ja nende liitu­dega Eestis ning teistes riikides; omavalitsusorganite töötajate täiendõppe korraldamine; abi‑ ja sihtprogrammide väljatöötamine, nende koordineerimine ja vahendamine; omavalitsuste arendamisega seotud majandustegevuse arendamine.

Koostöö

HOL on toetanud läbi aastate Haiba Lastekodu, SA Haraka Kodu, SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskust (HEAK), Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda, Nõuande- ja usaldustelefoni „Abilaegas“ ja SA Põhja-Eesti Turism  tegevust. Samuti on HOL toetanud omavalitsusametnike täiendkoolitusi.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo