Ühistegevused

Print

HOLi eesmärk on liik­mete ühistegevuse korraldamine, sh ühishuvide esindamine, selgitamine, kaitsmine ja ellu­viimine; liikmete omavahelise tegevuse koordineerimine; kaasabi osutamine liikmete majan­duse korraldamise alases tegevuses, sh informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja liik­mete hulgas levitamine; koostöö ja sidemete arendamine omavalitsusorganite ja nende liitu­dega Eestis ning teistes riikides; omavalitsusorganite töötajate täiendõppe korraldamine; abi‑ ja sihtprogrammide väljatöötamine, nende koordineerimine ja vahendamine; omavalitsuste arendamisega seotud majandustegevuse arendamine.

Koostöö

HOL on toetanud läbi aastate Haiba Lastekodu, SA Haraka Kodu, SA Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskust (HEAK), Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda, Nõuande- ja usaldustelefoni „Abilaegas“ ja SA Põhja-Eesti Turism  tegevust. Samuti on HOL toetanud omavalitsusametnike täiendkoolitusi.

Sisukaart/ Avaleht