Tere tulemast Harjumaa Omavalitsuste Liidu veebileheküljele!

Harjumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi HOL) asutati 01.aprillil 1992.aastal Harju Maakonna omavalitsusüksuste poolt koostöö- ja esindusorganisatsiooniks.

Meie MISSIOON:

Peamiselt on HOL vajalik selleks, et : toimiks omavalitsuste vaheline koostööökonoomika ja koostegevuse areng. Olla eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade ellukutsumisel ja partneriks pikaajalisel strateegilisel planeerimisel regioonis (ka maakonna piire ületavalt). Olla omavalitsusüksuste eestkõnelejaks.

Meie VISIOON:

HOL tegevusse on kaasatud kõik Harju Maakonna omavalitsusüksused. HOL on maakonna arengustrateegiat määrav koostööpartner. HOL on aktsepteeritud strateegiliste partnerite poolt omavalitsuste eestkõnelejana.

Kutsume kõiki huvilisi ja asjaosalisi tutvuma meie tegevustega ja ühiste ettevõtmistega ning kaasa mõtlema ja rääkima!

Sisukaart/ Avaleht