Uue aasta eelarve

Rannar Vassiljev Riigikogu rahanduskomisjoni esimees
Oktoobrikuise Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu koosoleku peamine teema oli 2015. aasta riigieelarve ning selle suhestumine kohalike omavalitsuste eelarvetega.
Kohaliku omavalitsuse (KOV) üksuste eelarved on iseseisvad –nad otsustavad ise eelarvete koostamise üle. Ometi on omavalitsuste eelarve tugevasti seotud ka riigieelarvega, sest omavalitsuste tuludeks on lisaks tulumaksule ka toetused riigieelarvest. Riigieelarvest toetatakse KOVi üksusi tasandus- ja toetusfondi ning juhtumipõhiste toetuste kaudu. Koosolekul kõnelesid uuest eelarvest ning jagatavatest toetustest Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Rannar Vassiljev ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik Märt Moll.
Kuueprotsendiline kasv
Sulev Liivik nentis, et maksulaekumine on olnud oodatust parem ning tänu sellele on tulubaas kasvanud 6% võrra. Järgmise aasta KOVide tulumaksuks prognoositakse umbes 826 miljonit eurot. Liiviku hinnangul on tulubaasi olukorda mõjutanud nii kaotatud müügimaks kui ka aktsiisitõusud, kuid vaatamata kasvanud tulumaksule ei suurenda rahandusministeerium KOVi tulumaksu osa ega tasandusfondi, kuna nende tulude üldine kasv on SKP arenguga kooskõlas. Liivik selgitas, et pigem on liigutud riigieelarve koostamisel toetuste suunas ning rahastamine toimub valdkondade kaupa. 
Kasvu tagamaad
Rannar Vassiljev kõneles, milliseid poliitilisi vaidlusi on tekitanud Riigikogus 2015. aasta eelarve ning tutvustas rahanduskomisjoni seisukohti. Vaidlusi on tekitanud tööhõive- ja palgakasvuküsimus, mis mõjutab ka KOVide tulubaasi. Rahanduskomisjoni murekohaks on see, et vaatamata tööpuuduse langusele ei näita lähiaastate prognoos tööhõive suurenemist. „Neid inimesi, kes on tööjõuturul, on vähem kui varem,“ selgitas Vassiljev. 
Vassiljevi hinnangul on kuueprotsendilise kasvu tekkel oma osa ka uutel kehtestatud maksudel ja nende laekumisel, aga ka kehtestatud seaduse muudatustel, mis sätestavad uue juriidilise isiku käibemaksu mahaarvutamise või deklareerimiskorra. Samuti mõjutavad kasvu 1% võrra langenud tulumaks ja tulumaksuvaba määra tõstmine, mis on inimese kohta küll vaid 10 eurot, kuid kokku moodustab 18 miljonit. Ometi nentis Vassiljev, kes on varem kohaliku omavalitsuse tegevusega kokku puutunud viie aasta vältel Rakvere linnas, et kuigi laekuva tulumaksu osa kasvab 6%, pole kasv piisavalt suur, et see avaldaks KOVi eelarvele märgatavat mõju ning võimaldaks kulutusi suurendada. 
Omavalitsuste murekoht 
Märt Moll selgitas, millistes tegevustes lepiti kokku haridus-, sotsiaal-, transpordi- ja teede-, maa ja keskkonna, kultuuri-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Näiteks on otsustatud analüüsida järgmisel aastal puudega isiku hooldaja toetuse eraldamist, jätkata arutelu õpilastranspordi riigieelarvest rahastamise osas ning minna edasi läbirääkimistega hariduskorralduslike aluste põhimõtetes. Samas nentis Moll, et KOVid ei saa paraku rahul olla eelarve planeerimisega – riik eraldanud KOVidele seadusega määratud kohustuste täitmiseks liialt vähe raha. Aastast 1996 kuni tänaseni on vahendeid eraldatud või tulubaasi suurendatud vaid mõne üksiku seaduse täitmiseks, kuid KOVidele seatud kohustused on üha kasvanud. 
Vajadus muutusteks
Kuidas siis aastaid kestnud omavalitsuste alarahastamisest välja tulla? „Ainuke võimalus on poliitikutel nööbist kinni võtta ja öelda, et niiviisi enam edasi ei saa,“ pakkus Moll.  Tema sõnul peaksid järgmistel valimistel kõik erakonnad nägema oma programmis ette täiendavaid ressursse KOVide rahastamiseks. Ka HOLi juhatuse esimees Kaupo Rätsepp nentis, et vajame regionaalpoliitikas suurt muutust. „Täna püüab riik suunata paljud esmatasandi teenused, näiteks pääste- või arstiabi, KOVi tasemele, rahastamisest aga ei ole juttu olnud,“ ütles Rätsepp. „Selline lähenemine ei ole tänastele omavalitsustele jätkusuutlik.“  Rätsepa sõnul on need tõsised ja sisulised põhjused regionaalseteks muutusteks. Riik peab endale selgeks tegema, milliseid omavalitsusi ja osutatavaid teenuseid tulevikus näha tahetakse ning kuidas toimub rahastamine. Seejärel tuleb astuda julgeid samme muudatuste elluviimisel. 
Kady-Ann Sutt

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo