Uuenenud juhatus alustas tööd

5. veebruaril kogunes esimesele istungile HOL-i uuenenud juhatus. Päev algas juba eelmiste koosseisude ajal tavaks saanud töökohtumisega Harju Maavalitsuses, kus peamiselt arutati Rail Balticuga seotud teemadel. Harjumaal kulgevate perspektiivsete raudteetrasside teema oli väga aktuaalne, kuna juba kokkusaamisel järgneval päeval (kolmapäeval, 5. Veebruaril) peab siseriiklik juhtkomitee need trassialternatiivid, mille täpsema analüüsiga projekti jätkatakse, ära kinnitama. HOL-i juhatuse liikmed panid juhtgruppi kuuluvale Harju maavanemale südamele, et ta seisaks selle eest, et Harjumaa omavalitsuste poolt väljakäidud ning Tallinna ringtee kulgemist järgivat alternatiivi edasises trassivalikuprotsessis kindlasti kaalutaks ning teiste võimalustega võrreldaks.
Juhatuse koosoleku päevakorras oli palju koostööd ja partnerlussuhteid puudutavaid teemasid – arutleti Haiba lastekoduga seotud muresid, seati sihte edasiseks koostööks SA-ga Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning SA-ga Põhja-Eesti Turism. Peatuti ka praegu Eesti omavalitsuste seas ühel kirgikütmavalt teemal – omavalitsusreformi seaduse eelnõul. Juhatus leidis, et HOL võiks selles küsimuses kindlasti oma seisukoha kujundada, HOL-i volikogule tehakse ettepanek, et see seisukoht võiks reformialgatust küll tunnustada ja toetada, aga seda tingimusel, et omavalitsusülesannete ja rahastamise sisuga seotud teemadega käsitlemine oleks praeguses plaanis kajastatust sisulisem ning prioriteetsem. Juhatus alustas ka HOL-i enda temaatiliste komisjonide moodustamisega ning HOL-i esindajate määramisega erinevatesse maakondlikkesse nõukodadesse ja esinduskogudesse. Esindajate määramine ning komisjonide koosseisude täiendamisega jätkatakse ka järgmisel juhatuse istungil peale seda, kui HOL-i liikmetelt on kogutud sellekohaseid ettepanekuid ja tagasisidet.
HOL-i juhatuse esimehe Kaupo Rätseppa töökohustused HOL-i esindamisega jätkusid pärastlõunal Vikerraadios, kus ta osales taaskord Rail Balticule keskendunud Reporteritunni otsesaates, lisaks temale osalesid tulises arutelus ka Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut, Saku Vallavolikogu esimees Tanel Ots ja Harju maavanem Ülle Rajasalu. Saadet saab järelkuulata ning alla laadida siit: http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2224011

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo