Valitsemise valvurid jälgivad valitsuse lubaduste täitmist

Riigikogu 2011. aasta valimistel andsid praegused valitsusparteid hulga lubadusi, mille alusel sündis esmalt koalitsioonilepe ja seejärel valitsuse tegevusprogramm. Programmi viivad nelja aasta jooksul ellu ministeeriumid ja teised riigiasutused. Valitsus ise annab oma tegevuse kohta regulaarselt aru.
"Valitsemise valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes hindavad, kuidas lubadused ja tegevusplaanid tegelikkuses täituvad," selgitas projekti eestvedaja Hille Hinsberg Praxisest. "Uues veebiväravas avaldatakse arvamused, milles iga ekspert või organisatsioon väljendab oma seisukohta valitsuse tegevuse praeguse olukorra ja tulemuslikkuse suhtes. Hinnangute andmiseks koguvad valvurid infot avalikest allikatest, näiteks Riigikogu, valitsuse ja ministeeriumite veebidest, küsitlevad ametnikke ning suhtlevad kodanikuühendustega," lisas Hinsberg.
Veebikeskkonna vahendusel saab jälgida 536 tegevuse elluviimise seisu. Tegevused on jagatud 18 valdkonnaks ning iga tegevust kommenteerivad valvurite hinnangud, mida pidevalt uuendatakse. Oodatud on kõigi huviliste arvamused, lisainfo ja täiendused. Aadressil www.valvurid.ee saab igaüks kommentaare avaldada oma nime all, öeldakse Praxise pressiteates.
Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatu asjatundjate võrgustik, mis tegutseb kodanikualgatusena Praxise eestvedamisel.
Tänase seisuga on valvureid on üle 30, nende hulgas on nii vabaühendusi, erialaliite, mõttekodasid kui iseseisvaid eksperte: Andrus Nilk, Arvi Hamburg (TA Energeetikanõukogu); Eesti Juristide Liit; Eesti Maaomavalitsuste Liit; Eesti Maavarade Ühing; Eesti Patsientide Esindusühing; Eesti Üliõpilaskondade Liit; Eestimaa Looduse Fond; EPKK (Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda); e-Riigi Akadeemia; Kadri Koreinik (Tartu Ülikool); Kaitseuuringute Keskus; Kaubandus-Tööstuskoda; Keskkonnaõiguse Keskus; Korruptsioonivaba Eesti; Krista Kerge (Tallinna Ülikool); Kristina Kallas (Balti Uuringute Instituut); Külaliikumine Kodukant; Lapse Huvikaitse Koda; LEADER programm; Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon; Maavarade Ühing, Marko Lõhmus (Kultuurikoja liige); MTÜ Eesti Naabrivalve; Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool); SEI Tallinn; Sisekaitseakadeemia, Sven Sommer, Vabaühenduste Liit EMSL, Praxise analüütikud jt.
"Valitsemise valvurid annab märku mitmest olulisest arengust Eesti vabakonnas – oleme ühekordsete ja senini peamiselt valimisperioodi ümber keskendunud algatustest välja kasvanud sisulise igapäevatööni valitsemise jälgimisel ja selles osalemisel," lausus algatust toetanud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. "Teiseks toob algatus ühise eesmärgi nimel kokku terve hulga Eesti vabaühendusi, mis on rõõmustav märk üha tihedamast koostööst ja vajadusest kaasa rääkida meid puudutavates poliitilistes protsessides. Loodame, et kodanikud tulevad sellega kaasa."
Valimiste valvurite veebikeskkond on loodud koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga ning tegevust toetab Avatud Eesti Fond. 
Vt Valitsemise valvurite veebikeskkonda: www.valvurid.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo