Uudised

 • Tallinna ringraudtee eriplaneeringu lähteülesande koostamine

  25. mai 2020

  22. mail 2020 sõlmisime töövõtulepingu advokaadibürooga Sorainen AS, kes koostab Tallinna ringraudtee eriplaneeringu lähteülesande koos hinnakalkulatsiooni, rahastamisetappide, ajakava ja riigi eriplaneeringu algatamise taotluse eelnõuga. Lepingu täitmise tähtaeg on 25. september 2020. Töövõtja kaasab partneritena Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE), kes aitab anda hinnangu vajaliku hinnakalkulatsiooni ja rahastamisetappide osas ja OÜ Entec Eesti, aitab anda hinnangu vajalike uuringute ja projekti tehnilise teostatavuse osas.

 • Raudtee elektrifitseerimine peab tooma kiirema reisirongiliikluse

  21. mai 2020

  Omavalitsuste koostööorganisatsioonid teevad ettepaneku raudtee elektrifitseerimisega samaaegselt teha raudteel ka vajalikud trassiõgvendused reisirongide kiiruse koheseks tõstmiseks kuni 160 km/h ning Tallinna-Tartu ja Tallinn-Narva ühenduses perspektiivi loomiseks kiirusele kuni 240 km/h.

 • Harjumaa Aasta Õpetaja nominendid galale „Eestimaa õpib ja tänab“ on valitud

  19. mai 2020

 • Kokkuvõte HOL ja Innove Rajaleidja koostöös läbiviidud veebnõupidamistest Harjumaa kooli- ja lasteaia juhtidega

  23. aprill 2020

  Kohtusime 15 Harjumaa omavalitsustega, et saada aimu, kuidas on eriolukorraga kohanenud maakonna haridusasutused. Millised on suurimad murekohad ja parimad praktikad. Kohtumise järgselt toimus 14 veebikohtumist, milles osalesid KOV haridusnõunikud, koolide- ja lasteaedade juhid ning külalised teistest omavalitsuste tegevusvaldkondadest. Põhifookuses olid küsimused: kuidas nii koolid kui lasteaiad on seadnud oma töökorraldused ja ootused personalile kui lastele? Kuidas on kohanetud uutes tingimustes? Millisele suhtlustasandile on jõudnud kool ja lapsevanemad? Mida on teiste uutest kogemustest õppida?

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegialoome uudised

  15. aprill 2020

  Haridus- ja Teadusministeeriumis on valminud kevadine strateegialoome infokiri.

 • MKM töötas välja abipaketi turismisektorile

  15. aprill 2020

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös KredExi ja EASiga välja töötanud abipaketi turismisektori toetamiseks. Turismiettevõtjatel on võimalik saada laenukäendust soodsatel tingimustel KredExist, lisaks saavad väikese ja keskmise suurusega turismiettevõtjad ning turismiteenust pakkuvad mikroettevõtjad taotleda otsetoetust EASist.

 • Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” kutsub nominente esitama

  9. aprill 2020

  Tänavuste sündmuste valguses on märkamine, aitamine ning teineteisele toeks olemine saanud sootuks teise tähenduse ja suurema kaalu. Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.

 • Esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile!

  1. aprill 2020

  Eestimaa õpib ja tänab Eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on eriti oluline tunnustada kõiki Eesti haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult muutma oma töökorraldust ja õpetamismeetodeid. Nad on praegu rohkem kui kunagi varem maailmas eeskujuks ja väärivad suuremat tunnustamist.

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused koduste koolitööde andmiseks ja õppimist toetavaks hindamiseks

  31. märts 2020

  Kodune koolitöö on iseseisev töö, mis peab olema hästi eesmärgistatud. Distantsõppe puhul tuleb arvestada, et õpilaste iseseisva töö maht on tavapärasest palju suurem.

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamiseks

  31. märts 2020

  1. Siin toodu sätestab olulisemad põhimõtted kõikide haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisel. Igal konkreetsel juhul sõltuvad lahendused poolte heast tahtest ja koostöösoovist ning lähtekohaks on lapse vajadused ja teda abistavate isikute reaalsed võimalused. Eriolukorra ja sellest tulenevatest piirangute tõttu ei pruugi olla igaks olukorraks kõigi jaoks häid lahendusi, kuid koolipidajate, koolide jt pingutused peavad olema suunatud võimaliku kahju vähendamisele.

 • Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate ja rahastatavate ürituste ära jätmine või edasilükkamine

  13. märts 2020

  Terviseamet on andnud 09.03.2020 seisuga koroonaviiruse haiguse COVID-19 käitumisjuhises soovituse riskirühma kuuluvatel isikutel vältida avalikel ja suurüritustel osalemist. 12.03.2020 seisuga peab Harjumaa Omavalitsuste Liit lisaks Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustele vajalikuks piirata Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatavate või Harjumaa Omavalituste Liidu poolt täielikult rahastatavate ürituste toimumist.

 • Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on avatud

  2. märts 2020

  Taotluste esitamise tähtaeg 2020. aasta kevadvoorus on 1. aprill kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

 • Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev 13.03.2020

  25. veebruar 2020

  Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab infopäeva kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) toetuse taotlejatele 13.03.2020 kl 11.00-14.00 Omavalitsusmajas (Sirge tn 2, Tallinn).

 • Taavi Esko - Aasta muusikaõpetaja ja koorijuht

  27. jaanuar 2020

  Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal pühapäeval, 26. jaanuaril 2020 Estonia Kontserdisaalis sai Kuusalu Keskkooli muusikaõpetaja Taavi Esko aasta 2019 dirigent–muusikaõpetaja suure tunnustuse.

 • Mati Kaal nimetati Harjumaa aukodanikuks

  16. jaanuar 2020

  Mati Kaal sai kaheteistkümnendaks Harjumaa aukodanikuks, kui Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 15. jaanuaril 2020 anda talle Harjumaa aukodaniku teenetemärgi. Aukodaniku teenetemärgiga tunnustatakse Mati Kaalu kui väljapaistvat ja kauaaegset loodusteadlast, loodushariduse ning looduskaitse edendajat.

 • Analüüs: Trammivõrgu arendamine Tallinnas ja ühendused naaberomavalitsustega on sotsiaalmajanduslikult tasuvad

  8. jaanuar 2020

  Eelmise aasta lõpus valminud analüüs näitab, et Harjumaal on sotsiaalmajanduslikult tasuv arendada nii trammiliine kui ka paremini kasutada olemasolevat raudteed, et Tallinna ja naabervaldade vahel saaks tulevikus kiiremalt, keskkonnasõbralikumalt ja mugavamalt liigelda.

 • Harjumaa ballil jagati tunnustusi

  3. jaanuar 2020

  30. detsembril toimus traditsiooniline Harjumaa Ball.

 • Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja maakonna aukodaniku teenetemärgi kandidaatide esitamise

  2. jaanuar 2020

  Teenetemärgi "Harju maakonna aukodanik" annab Harjumaa Omavalitsuste Liit maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste eest Eesti Vabariigi aastapäeval.

 • Selgunud on HOLMERi nominendid 2019

  3. detsember 2019

  Lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidule tunnustusauhindade andmiseks esitatud ettepanekutest ning juhatuse koosolekul toimunud arutelust ja hääletustest:

 • Harjumaa teenetemärgid 2019

  2. detsember 2019

  Harjumaa Omavalitsuse Liidu juhatuse 13.11.2019 otsusega nr 27 otsustati Harjumaa teenetemärgid anda järgnevalt:

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/