Harjumaa Omavalitsuste Liit kutsub Sind tegevdirektoriks

Tegevdirektori ülesandeks on tagada HOL igapäevane juhtimine ja töö, samuti tagada liikmete koostöö pinnalt maakondlike huvide kujundamine ja elluviimine.

Tegevdirektori pädevuses on:
- HOL töö korraldamine ja juhtimine;
- HOL arengusuundade ja strateegiate väljatöötamine;
- HOL esindamine igapäevases tegevuses ning asjaajamises;
- HOL volikogu, juhatuse, esimehe ja komisjonide töö tehniline tagamine ning ajaajamise korraldamine;
- HOL volikogu ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine;
- HOL eelarve projekti koostamine, samuti igapäevase majandustegevuse ja raamatupidamisalase tegevuse korraldamine;
- HOL tegevuse korraldamine ja esindamine muudes küsimustes, mis tulenevad ametijuhendist, samuti juhatuse või esimehe antud ülesannetest.

Ootame Sinult:
- kõrgharidust (soovitavalt õiguse, rahanduse, avaliku halduse, kommunikatsioonijuhtimise erialal);
- vähemalt 4 aastast juhtimiskogemust, mis on olnud seotud avaliku sektoriga;
- teadmisi Eesti ja naaberriikide strateegilistest suundadest, koostööprojektidest ja nende rakendamisest;
- teadmisi riigi, erasektori ja kodanikuühiskonna koostoimimisest;
- teadmisi avaliku sektori finantsmehhanismidest ja nende kasutamisest;
- häid liidriomadusi, strateegiliste tulevikusuundade tundmist ning visioneerimise oskust, inimeste kaasamise kogemust;
- vastutus- ja otsustusvõimet kohustuste täitmise, nende kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest, väga head suhtlemisoskust;
- võimekust luua ja hoida professionaalseid koostöösuhteid ning püsida tasakaalukana pingelistes olukordades;
- eesti keele oskust tasemel C1 ja inglise keele oskus tasemel B2;
- isikliku sõiduauto kasutamise võimalust.

Pakume Sulle:
- huvitavat, vastutusrikast ja mitmekesist tööd, millega aitad kaasa maakonna tasakaalustatud arengule ning omavalitsuste vahelisele koostööle;
- võimalust panustada valdkondade üleselt nii avaliku sektori kui kodanikuühiskonna arengusse;
- eneseteostuse võimalusi ja toetavat kohalike omavalitsuse juhtidest koosnevat liikmeskonda;
- tähtajatut töölepingut ja töökohale väärilist palka;
- puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks esita avaldus hiljemalt 30. aprillil 2021 e-posti aadressile cv@hol.ee, lisades sellele
- enda CV;
- mini-esse teemal „HOL roll omavalitsuste koostöös, maakonna arengus ja rahvusvahelise koostöö perspektiivis“.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Asukoht: Tallinn

Lisainformatsioon HOL esimehelt telefonil 516 0150 või e-posti aadressil andre.sepp@raasiku.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/