Harjumaa Omavalitsuste Liit kutsub Sind tegevdirektoriks

Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on 1992. aastast tegutsev maakonna kohalike omavalitsuse ühendus, kuhu kuuluvad kõik 16 Harjumaa omavalitsust. HOL põhieesmärk on omavalitsuste koostöö arendamine ja ühiste huvide kaitse, HOL on ka eestvedaja regionaalses koostöös ja strateegilises planeerimises.

Tegevdirektori ülesandeks on tagada HOL igapäevane juhtimine ja töö, samuti tagada liikmete koostöö pinnalt maakondlike huvide kujundamine ja elluviimine.

Tegevdirektori pädevuses on:
- HOL töö korraldamine ja juhtimine;
- HOL arengusuundade ja strateegiate väljatöötamine;
- HOL esindamine igapäevases tegevuses ning asjaajamises;
- HOL volikogu, juhatuse, esimehe ja komisjonide töö tehniline tagamine ning ajaajamise korraldamine;
- HOL volikogu ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine;
- HOL eelarve projekti koostamine, samuti igapäevase majandustegevuse ja raamatupidamisalase tegevuse korraldamine;
- HOL tegevuse korraldamine ja esindamine muudes küsimustes, mis tulenevad ametijuhendist, samuti juhatuse või esimehe antud ülesannetest.

Ootame Sinult:
- kõrgharidust (soovitavalt õiguse, rahanduse, avaliku halduse, kommunikatsioonijuhtimise erialal);
- vähemalt 4 aastast juhtimise ja organisatsiooni esindamise kogemust, mis on olnud seotud avaliku sektoriga;
- teadmisi Eesti strateegilistest suundadest, koostööprojektidest ja nende rakendamisest;
- teadmisi riigi, erasektori ja kodanikuühiskonna koostoimimisest;
- teadmisi avaliku sektori finantsmehhanismidest ja nende kasutamisest;
- häid liidriomadusi, strateegiliste tulevikusuundade tundmist ning visioneerimise oskust, inimeste kaasamise kogemust;
- otsustusvõimet kohustuste täitmisel;
- väga head suhtlemisoskust;
- võimekust luua ja hoida professionaalseid koostöösuhteid ning püsida tasakaalukana pingelistes olukordades;
- eesti keele oskust tasemel C1 ja inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
- isikliku sõiduauto kasutamise võimalust.

Pakume Sulle:
- huvitavat, vastutusrikast ja mitmekesist tööd, millega aitad kaasa regiooni tasakaalustatud arengule ning omavalitsuste vahelisele koostööle;
- võimalust panustada valdkondade üleselt nii avaliku sektori kui kodanikuühiskonna arengusse;
- eneseteostuse võimalusi ja toetavat meeskonda;
- tähtajatut töölepingut ja töökohale väärilist palka;
- puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks esita avaldus hiljemalt 7. detsembril 2021 e-posti aadressile cv@hol.ee, lisades sellele
- enda CV;
- mini-essed ühel järgmistest teemadest:
„Omavalitsusliidu roll omavalitsuste koostöö ja Harjumaa tuleviku kujundamisel“
„Omavalitsusliit maakonna ühendaja ja arendajana“
„Harju maakonna probleemid ja võimalused“

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/