Harjumaa Omavalitsuste Liit otsib Harju maakonna Noortegarantii projekti koordinaatorit

Töö eesmärgiks on koordineerida ning toetada maakondlikul tasandil omavalitsuste tööd õppimise või tööga hõivamata noorte (NEET-noorte) toetamiseks kooli või tööturule jõudmisel.

Koordineeritavad vallad: Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa, Maardu, Raasiku

Ametikoha ülesanded:
- aidata omavalitsustel suurendada tegevusvõimalusi noorte tööhõive valmiduseks, vähendada tõrjutust ning ebavõrdsust noortele arenguvõimaluste pakkumise kaudu;
- kaardistada omavalitsuste NEET juhtumikorraldajate, nende meeskondade ning programmis osalevate omavalitsuste arenguvajadusi ning planeerida vastavaid arendavaid sekkumisi;
- kaardistada ning korraldada NEET programmiga seotud koolitusi, kovisioone/supervisioone, infokoosolekuid, arenguseminare;
- vajadusel koostada ühishankeid tegevustele või uuringutele;
- koordineerida omavalitsuste juhtumikorraldajate tööd ning vajadusel võimaldada individuaalne nõustamine või abi;
- koguda tööks vajalikku infot ning materjale. Osaleda maakonnas või üleriigilistelt korraldatud arenduskoolitustel ning -kohtumistel;
- esitada kord kuus omavalitsuste koondaruanne Riigi Tugiteenuste Keskusele;
- juhtida NEET programmi projektide rahastust, abikõlbulikkusele vastavust ning esitada raamatupidajale õigeaegselt ja kontrollitud vajalikud dokumendid;
- täita RTK/SKA poolt esitatud NEET programmi puudutavad nõudmised vajalike dokumentide või info osas;
- huvikaitse ja koostöö olulisemate NEET valdkonnaga kokkupuutes olevate asutustega, mis aitavad toetada NEET programmi üldeesmärke.

Ootame kandidaadilt:
kõrgharidust;
väga head suhtlemis- ja eneseväljendamise oskust ning avaliku esinemise julgust;
loovust ja initsiatiivikust ning tugevat meeskonnatöö oskust;
sotsiaalset närvi ja vajadust aidata noori;
head analüüsioskust;
arendamise ja arenemise vajadust;
vastutusvõimet;
usaldusväärsust ning pingetaluvust;
dokumentidega töötamise oskust.

Kasuks tuleb: varasem kokkupuude Noortegarantii projektiga, NEET-noortega, vaimse tervise, hariduse, sotsiaal- või noorsootöö valdkondadega.

Omaltpoolt pakume:

väga häid enesearengu võimalusi;
palju põnevaid tööalaseid kontakte;
toredat ja toetavat meeskonda;
toredaid ühisüritusi meeskonnaga;
paindlikku tööaega;
35-päevast põhipuhkust.

Palk (bruto): 2 400 eurot

Tööleping on tähtajaline (4 aastat), alustada esimesel võimalusel.

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:
• avaldus koos CV ja motivatsioonikirjaga;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi poolt muud vajalikuks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada Harjumaa Omavalitsuste Liidule hiljemalt 18. veebruariks 2024 e-posti aadressile info@hol.ee märksõna „NEET koordinaator“.

Lisainfo: Kerli Vilk, Harjumaa Omavalitsuste Liit, 53301747

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju