Harjumaa Tervisenõukogu valis Aastate Tervisetegijaks Ene Tombergi

Sel aastal võttis Harjumaa Tervisenõukogu vastu otsuse tunnustada rahvatervise valdkonda panustajat oma tervisenõukogu liikmete seast, jättes vahele traditsioonilise Harjumaa Tervisetegija avaliku konkursi. Tunnustus „Aastate tervisetegija“ omistati Ene Tombergile, kes on Harjumaa Tervisenõukogu liige olnud selle loomisest alates. Ühtlasi on ta Lastekaitse Liidu asutaja ja kolmekordne president, töötanud lastearstina, olnud pikalt Sotsiaal- ja Tervishoiuametis ametnik (juhtinud tervishoiu ja rahvatervise valdkondi) ning õpetanud tudengeid. Ta on eriliselt silma paistnud kui väga tugev rahvatervise valdkonna huvikaitsja. Südameasjaks on lapsed ning nende heaolu. Ene on osalenud nii juhi kui eksperdina paljudes rahvatervise valdkonna komisjonides ja töögruppides. Samuti omab rahvusvahelist rahvatervise valdkonna koostöökogemust (Safe Community, Planet Youth ehk Islandi ennetusmudeli meetodite tutvustamine ja rakendamine). Ene on olnud viimase nelja Tallinna kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu eestvedaja, Tallinna koolitervishoiu süsteemi rajaja ja eestseisja. „Ta on väsimatu maailmaparandaja, kes mõtleb alati kaasa, pakub lahendusi ning ideid rahvatervise valdkonna probleemidele. Tema toetavat kohalolu on alati tunda“, kiidavad koostööpartnerid.

Lisaks tegemisi, milles Ene Tomberg on osalenud:

• Erinevates nõukogudes eksperdina osalemine sh Harjumaa Tervisenõukogus
• Ülikooli lõpukursusel dr Markovitši ja tudengite grupiga Sauna ja hügieeni propageerimine Tartumaal
• 1958. aastal poliomüeliidi vastase vaktsineerimise läbiviija kodudes Tartu Ülikooli üliõpilasena
• Korduv osalemine Tartu telestuudio saates „Teadus ja tervis“
• Eesti Raadios koos dr Argo Rooksiga tervisesaadetes
• Sotsiaalministeeriumi 10-aastane laste tervise programmis projekti „ Laste liikumisaktiivsus ja traumade ennetamine“ projektijuht
• Haigekassa projekt „Vigastuste vältimine Tallinnas“ projektijuht , 3 aastat . Selle raames koos „Õhtulehega“ iganädalane ülevaade õnnetusjuhtumistest ja nende vältimisest
• Turvaline Tallinn 10 aastakonverentsi
• Õpilaskonverentsidega alustamine õnnetusjuhtumite vältimisest
• Europa Donna rinnavähivastase assotsiatsiooni juhatuse liige 6 aastat
• Eesti Lastekaitse Liidu looja ja 3 korral president
• Eurochild AISBL asutaja ja juhatuse liige 6 aastat
• Planet Youth Isalandi ennetusmudeli rakendamine Tallinnas. õpilasküsitluse läbiviimine
• Norra fondeeritud Justiitsministeeriumi projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ töörühma Meie Kool juht
• Loengud sotsiaalkeskustes eakate traumadest.
• Esimese tervisekasvatuse õpiku „Tervisekasvatus põhikoolile“ koostamises osalemine
• Imikupakki „Emale-isale“ koos Reet Raukasega brošüüri koostamine
• Pikaaegne õppejõud Tallinna Ülikoolis alushariduse õpetajatele moodulis“ Lapse tervise edendamine, heaolu ja lastekaitse“. Sama temaatikaga aastatepikkune loengusari ka Tallinna Pedagoogilises Seminaris.
• Tervisedenduse, HIV/AIDS-i ja uimastiennetuse valdkondade huvikaitse Tallinnas
• Osalemine laste hambahügieeni koolitustel koos Tallinna Hambakliinikuga
• Alates 2016. aastast Tallinna Haigla projekti töörühmas osalemine

Lisainfo
Kerli Vilk
Harjumaa Tervisenõukogu esimees
kerli@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/