Harjumaa Omavalitsuste Liidu teade koostööpartneritele –Tallinna ringraudtee REPi otsustusprotsessi hetkeseis

Harjumaa Omavalitsuste Liit esitas 26.01.2021 kirjaga nr 9-1/2-1 riigihalduse ministrile ettepaneku Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu (REP) koostamise riigieelarvest kaasrahastamiseks. Tegime muuhulgas ettepaneku esitada sellekohane taotlus riigi eelarvestrateegia uuendamise 2021. aasta kevadistele läbirääkimistele.

Riigieelarve strateegias 2022-2025 anti Rahandusministeeriumile kui ruumilise planeerimise kompetentsikeskusele suunis panustada läbi eri- ja teemaplaneeringute transpordi, keskkonna ja regionaalpoliitika programmide täitmisesse (lk 81). Samas märgiti, et Tallinna ringraudteega tagatakse:

- kiire ja turvaline transporditaristu, mis suurendab Eesti kodanike heaolu ning edendab nende liikuvusvõimalusi, toetab konkurentsivõimelist ja tõhusat logistikat ning aitab kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime suurendamisele;

- inimestel on igas toimepiirkonnas kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed teenused ja mitmekülgseid tegevusi võimaldav meeldiv elukeskkond;

- Eesti inimestele on tagatud puhas ja mitmekesine elukeskkond ning suhtumine loodusesse on vastutustundlik.

Rahandusministeerium andis teada, et 2021. aasta riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel ei saanud heakskiitu ükski esitatud REP taotlus (s.h ka mitte Tallinna ringraudtee REP projekt). Samas kinnitas Rahandusministeerium, et Tallinna ringraudtee REP teema on neile oluline ning septembris on Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel arutamisel teema „Analüüs ja ettepanekud Tallinna ringraudtee REP koostamise ja algatamise kohta“.


REP_hetkeseis.pdf

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/