Uue süsteemi kohaselt tuleb „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi toetuse taotlus (ka aruanne) esitada HOL-ile

Uue süsteemi kohaselt tuleb „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi toetuse taotlus (ka aruanne) esitada HOL-ile.

Käesolevast taotlusperioodist alates võtavad koordineeriva rolli üle maakondade rahvatervise valdkonnad. Imeliste aastate programmi toetuste uuest süsteemist, tingimustest ning olulistest dokumentidest on omavalitsusi teavitatud.

2024. aasta vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ põhiprogrammi toetuste taotluste esitamise tähtaeg omavalitsustel HOL-ile on 15.november 2023.

Taotluse palume esitada aadressil: imelised.aastad@hol.ee

Toetust saab taotleda kuni 4000 eurot ühe põhiprogrammi grupi kohta.
„Imelised aastad“ toetust jagatakse kuni kuue (6) põhiprogrammi grupi korraldamiseks KOVi kohta ühes aastas. Tallinn saab ühel poolaastal toetust taotleda kuni kolme (3) põhiprogrammi grupi korraldamiseks ühe allasutuse/koostööpartneri kohta, kellele tegevus delegeeritakse.

Gruppide algus peab olema jaanuar/veebruar või august/september.

Toetust saab kasutada järgmiste „Imelised aastad“ programmi korraldamisega seotud kulude katmiseks (abikõlblikud kulud):
grupijuhtide töötasu; toitlustuskulud; lastehoiu kulud.

TAI toetus ei sobi „Imelised aastad“ programmi raames järgmiste kulude katmiseks:
koolitusruumide rent; koolituse korraldamisega tegeleva kontaktisiku töötasu; koolitusega seotud kantseleitarvete ja materjalide paljundamise kulud; koolitusel osalejate transpordikulud.

Rakendamisega kaasnevad ülesanded:
• hinnapakkumiste küsimine ja kokkulepete sõlmimine programmi kahe (2) grupijuhiga, kes hakkavad vanemlusprogrammi gruppi läbi viima (grupijuhtide info ja kontaktid: https://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vanemlus/vanemlusprogramm-imelised-aastad/grupijuhtide-piirkonnad-ja-kontaktid );
• hinnapakkumised tuleb küsida ja kokkulepped sõlmida enne taotluse konkursile esitamist;
• programmi sihtrühmale vastavate osalejate (2–8-aastaste laste vanemad) leidmine ja nende esmane teavitamine vanemlusprogrammist;
• potentsiaalsete osalejate kontaktandmete edastamine grupijuhtidele vähemalt kaks (2) nädalat enne koolituse algust. Ühe grupi suurus on 10–14 lapsevanemat;
• sobivate ruumide organiseerimine omavalitsuses. Koolitusruum peab mahutama vähemalt 16 inimest (ühes grupis on 10–14 osalejat ja 2 grupijuhti) ja selle kõrval või läheduses peab olema ruum, mis sobib programmis osalejate lastele lastehoiu korraldamiseks. Mõlemad ruumid peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusruumis peavad olema tehnilised võimalused koolitusvideote (DVD-d) vaatamiseks. Soovitame ruumide valikul kaaluda koostööd kohalike lasteasutustega;
• vanemlusprogrammi grupi või gruppide kohtumiste korraldamine arvestusega, et üks põhiprogrammi koolitus kestab 16 nädalat ja toimub üks kord nädalas 2–2,5 tundi. Koos osalejate leidmise ja eelintervjuude tegemisega kestab programm kokku umbes 18 nädalat;
• toitlustuse korraldamine grupijuhtidele, osalejatele ja nende lastele koolituste ajal. Soovitame toitlustuse pakkumisel teha koostööd kohalike lasteasutustega;
• lastehoiu organiseerimine osalejate lastele koolituste ajal;
• vajalike kontoritarvete tagamine ja vajaduse korral materjalide paljundamine grupijuhtidele;
• vajaduse korral osalejatele koolitusele jõudmisega seotud transpordi võimaldamine või transpordikulude hüvitamine;
• koolitusgrupi(d) võib erandkorras läbi viia veebipõhiselt, kui Eesti Vabariigis kuulutatakse välja eriolukord, hädaolukord või ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu ei ole võimalik ja/või tervisele ohutu kontaktkoolituse jätkamine. Veebipõhisele õppele täielikult või osaliselt ülemineku otsustab omavalitsus koostöös grupijuhtide ning programmis osalejatega. Samuti võib antud olukorras vajadusel ümber korraldada ka toitlustuse ja lapsehoiu pakkumise. Kui grupp toimub veebikeskkonnas täismahus (16 kohtumist), siis soovitame hoida grupi suuruse kuni kümme (10) osalejat.

Tegevused peavad olema ellu viidud ajavahemikus 2.jaanuar kuni 31. detsember 2024.

Gruppe on võimalik korraldada eesti, vene ning lisaks ka inglise keeles.
Juba selles taotlusvoorus tuleb esitada taotlus ka sügis 2024. poolaasta gruppide korraldamiseks st kogu aasta koolitused ühest taotlusvoorust.

Lisainfo:

Kerli Vilk, Harjumaa Omavalitsuste Liit, kerli@hol.ee, 53301747
Jane Särg, Tervise Arengu Instituut, jane.sarg@tai.ee, 659 3935
 


Konkurss_maakonna_arendusorganisatsioonide_toetamiseks_
Lisa_1_Maakonna_arendusorganisatsioonide_rahvatervishoi
Lisa_17_Taotlus-_ja_tegevusaruande_vorm_KOVile.xlsx
Lisa_18_Nouanded_Imelised_aastad_programmi_rakendajale_
Lisa_19_Vanemlusprogrammi_Imelised_aastad_pohiprogramm_

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju