Lasteaiale

Meie rühmas on laps, kellel on raskusi lasteaias või kodus. Kuidas teda toetada?

Kui õpetaja märkab, et lapsel ei ole hea olla või ei tunne teised lapsed end tema tegevuse tõttu hästi, laps ei kohane
lasteaias, tema käitumine või suhtlusoskus põhjustab konflikte või ta ei tule õppetööga eakohasel tasemel toime, siis vajab ta ajutiselt või püsivalt täiendavat tuge.

Igal õpetajal on olemas esmased oskused haridusliku erivajadusega lapse toetamiseks. Õpetaja võib julgelt teha oma pädevuse piires professionaalseid otsuseid, valida ja rakendada meetodeid lapse arengu toetamiseks. Õpetaja eripedagoogilisi teadmisi aitab täiendada või värskendada osalemine koolitustel.

Lapse raskuste ja toetamisega seotud arutelusse tuleb kaasata ka teised osapooled (vanemad, teised õpetajad, õpetaja abid jt). Seda selleks, et kõik lapsega tegelevad täiskasvanud saaksid probleemist ühtviisi aru, tegutseksid koos kokkulepitud viisil ning tugi lapsele oleks järjepidev ja läbiv.

Esmalt tuleb koostada lapsele individuaalne arenduskava. Arenduskavas vaadeldakse lapse arengut ja edusamme tervikuna, märgitakse üles iga osapoole võimalused ja panus. 


Lasteaiale

Sündmustekalender

   jaanuar
2021
  
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/