Otsime rahvatervise nõunikku!

Töökoha põhieesmärgid on Harjumaa Omavalitsuste Liidule pandud rahvatervise valdkonna ülesannete täitmine, Harjumaal riigi tervishoiupoliitika elluviimisele kaasaaitamine, tervist ja heaolu toetava elukeskkonna kujundamine ning tervisedenduslike ülesannete täitmine ja koordineerimine.

Ametikoha põhiülesanded:

• tervisedenduse alase töö korraldamine maakonnas;
• maakonna tasandi strateegilise planeerimisprotsessi juhtimine ja selles osalemine tervise ning heaolu vaatest;
• maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ja kaasajastamine ning tegevuskava elluviimine;
• rahvatervise valdkonna strateegiliste eesmärkide ja tegevuste kavandamine, s.h. osalemine maakonna arengustrateegia jt plaanide koostamises;
• terviseprogrammide, -projektide ja -meetmete koordineerimine ja elluviimine maakonnas ning nende üle järelevalve tegemine;
• tervise alase teabe kogumine ja analüüsimine (s.h. tervisealase ebavõrdsuse olukorra kohta maakonnas) ja ettepanekute tegemine kohalikul, maakondlikul ja riigi tasandil tervist edendavate meetmete väljatöötamiseks;
• maakonnas noorte tööhõive suurendamise ja hoidmise projekti koordineerimine (tähtajaline).

Ootame kandidaadilt:

Kõrgharidust;
Väga head suhtlemis- ja eneseväljendamise oskust ning avaliku esinemise julgust;
Loovust ja initsiatiivikust ning tugevat meeskonnatöö oskust;
Head analüüsioskust;
Arendamise ja arenemise vajadust;
Vastutusvõimet;
Usaldusväärsust ning pingetaluvust;
Soovitavalt autojuhilubade olemasolu.

Kasuks tuleb:

Varasem kokkupuude rahvatervise valdkonnaga ning arusaamine avaliku sektori toimemehhanismidest.

Omalt poolt pakume:

Väga häid enesearengu võimalusi;
Palju põnevaid tööalaseid kontakte;
Toredat ja toetavat meeskonda;
Toredaid ühisüritusi meeskonnaga;
Paindlikku tööaega;
35-päevast põhipuhkust.

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:
• avaldus koos CV ja motivatsioonikirjaga;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kandidaadi poolt muud vajalikuks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada Harjumaa Omavalitsuste Liidule hiljemalt 29. juuliks 2024 e-posti aadressile info@hol.ee märksõna „Rahvatervise nõuniku konkurss“.
Lisainfo: tel 615 0352
 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju