Projektist


Pealinnaregiooni koostöö-  ja haldusvõimekuse tõstmine

Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse projekt sai alguse märtsis 2009, mil alustati selle eeltöödega. Reaalne uurimistöö algas 2009.a. sügisel. Et tegemist on märkismiväärselt mahuka uuringute ja analüüside kogumiga, on projekti kavandatud  lõpp 2011.a. veebruaris.


Projekti eesmärgiks on tõsta Tallinna ja tema naabervaldade  (Pealinnaregiooni) haldusvõimekust ja jätkusuutlikkust eelkõige läbi avalike teenuste arendamise ning piirkonna arengulahenduste väljatöötamise. Samuti suurendada Pealinnaregiooni koostööd regionaalsel tasandil ja parendada piirkonna majanduskeskkonda ja ettevõtluse jätkusuutlikkust.


 

Pealinnaregiooni projektiga kaasatud omavalitsused:©2009-2011 Harjumaa Omavalitsuste Liit