Siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2021 on Uuesalu Külaselts

Rae vallas asuvas Uuesalu külas tegutseb MTÜ Eesti Naabrivalve aktiivseim ja liikmete arvult suurim sektor Eestis. Naabrivalvega liituti juba 10 aastat tagasi ja kuigi küla on kasvanud lühikese ajaga väga palju ning elanike arv on suurenenud mõne aastaga paarisajalt tuhandeni, on Naabrivalve sektor küla kasvuga edukat sammu pidanud. Sektori vanem Veronika Isberg on teinud naabrivalve teavitustööd suure südamega ja jätkab seda ka edaspidi. Tänavu aprillis tunnustas Siseministeerium Uuesalu naabrivalve parimaks naabrivalvepiirkonnaks.

Külas toimib grupilist, kus üksteisele kahtlastest sõidukitest ja isikutest teada antakse. Naabrivalvest on olnud kasu ka mitmete kohalike probleemide lahendamisel, kui noored on pahandust teinud või olnud vaja muid olukordi lahendada, mis muidu võinuks eskaleeruda oluliselt suuremaks. Nii näiteks saadi jagu Uuesalu teel toimunud ebaseaduslikest kiirendusvõistlustest - omavahel jagati kordi, millal keegi parkis võistluse takistamiseks oma sõiduki Uuesalu teele ja tehti politseiga koostööd. Põgusad jutuajamised läbisõitvate politseipatrullidega ja kohtumised piirkonnapolitseinikega on olnud naabrivalve koostöö heaks näiteks.

Uuesalu küla arengukavas on piirkonna turvalisusel olnud läbiv tähelepanu ning ka omaette peatükk, kus võimalikud küla turvariskid on kaardistatud. Lisaks on pakutud välja lahendusi, mida on aastatega külaseltsi ja -elanike kaasabil ellu viidud. Tänu sellele on Uuesalu küla tuntud kui turvaline ühtehoidev kogukond, elanikud on teadlikud isiku- ja varakaitsest ning oskavad käituda kriisiolukorras.

Aktiivselt võetakse osa MTÜ Eesti Naabrivalve pakutavatest tasuta koolitustest. Osaletud on lastele mõeldud turvalise interneti koolitusel, oma vara kaitse, hädaseisundi ja hädakaitse ning liiklusseaduse koolitusel, samuti vee- ja tuleohutuse koolitusel. Alati jagatakse oma kogemusi ka teiste Eesti piirkondade ja küladega, kes on turvalisuse teemadel alles oma tee alguses.

Külaelanikud tegelevad ka ise ennetustegevusega turvalisuse tagamiseks - nii on antud teada ebatavalisest käitumisest, pingil tukkuvatest väsinud teelistest kui ka elanike endi initsiatiivil on küla kahe veekogu äärde paigaldatud veeohutusstend ja päästerõngad. Olemas on tänavate esindajad, kes hoiavad oma piirkonna elanikke toimuvaga kursis ja aitavad probleeme vajadusel lahendada ja ennetada. Ilmselt võib iga pere Uuesalus kinnitada, et oma kodukoha turvalisusele tähelepanu pööramine ei ole kontimurdev ajaröövel, vaja on kõigest hoolida, märgata ja reageerida. Nähes kahtlast tegevust, on külaelanikud sellest teavitanud nii politseid, naabrivalve kontaktisikuid kui külavanemat.

Naabrivalve sektori vanema Veronika Isbergi eestvedamisel viidi 2020. aastal ellu kogu Rae valla turvalisusse oluliselt panustav kaameravalve projekt, mille käigus paigaldati turvakaamerad küla avalikele teedele ning projekti õnnestumiseks tehti koostööd nii politsei, valla kui Andmekaitseinspektsiooniga. Projekti raames toimus ka avalik valvekaamerate ümarlaud samade osalejate koostöös, kus arutleti, kuidas avalike valvekaamerate ja isikliku vara kaitseks paigaldatud valvekaamerate kasutamine on seadusjärgselt korrektne ning mida igaüks saab teha, et oma õigusi tagada. Nii naabrivalve vedamine kui kaameraprojekti elluviimine on täielikult vabatahtliku töö tulemus.

Uuesalu külas ei mõelda üksnes omadele, vaid et „omad üle õue“ on ka naaberkülad, sedasi on nii Rae vallas kui külgnevates valdades kõigil koos turvalisem elada. Selliste projektide elluviimine ja õnnestumine on väga suur töö ning tugev pingutus tervele kogukonnale.
Uuesalus on päriselt toimiv naabrivalve võrgustik, mis teeb küla turvalisemaks kohaks ja vastab ka Uuesalu motole - omad on üle õue.

Siseturvalisusesse panustav organisatsiooni 2021:
Juminda poolsaare vabatahtlik merepääste(Kuusalu)
Lohusalu Päästeselts(Keila)
Aegviidu Päästeselts(Anija)
Tilgu Merepääste Selts(Harku)
Pärispea Vabatahtlike Päästeselts(Kuusalu)
Uuesalu Külaselts(Rae)

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/