Tugisüsteemi kaardistus Harjumaa koolides 2021

Valmis Harjumaa tugiteenuste vajaduste ja võimaluste analüüs

Vaimse tervise probleemide ja erivajadustega laste arv on nii Eestis kui Harjumaal pideva tõusutrendiga. Samas seisame silmitsi tugispetsialistide puudusega, kes saaksid ja peaksid olema suureks abiks nii õpetajale, lapsele kui lapsevanemale toetaja ja suunajana. Riigikontrolli hinnangul ei suuda tänased koolide lõpetajad katta terve Eesti vajadust veel ka lähiajal.

Tugiteenuste kättesaadavusest sõltub lapse areng ning õpiedukus. Kui laps saab talle vajalikku toe koheselt pärast vajaduse tekkimist, ennetame paljude murede süvenemist, mis osutuksid hiljem oluliselt kallimaks ja raskemini lahendatavaks nii perele, koolile kui lapsele endale. Vajaliku toe saamise eeldus on hästi ettevalmistatud õpetajad ja tugispetsialistid, kes oskavad lapsi hariduse omandamisel järjepidevalt toetada. Paraku sõltub abi andmine nii asukohast, haridusasutusest kui tema võimalustest.

Kui koormus tugisüsteemile suur, abi saamise võimalus aga ebaühtlane või mõnel juhul ka pea olematu, pole muud kui välja mõelda: mida saame teha, et  vähendada abivajadust? Senised tugiteenused keskenduvad enamjaolt tagajärgede likvideerimisele, mis tähendab, et sekkumine toimub, kui probleem on ilmnenud või vajadus vältimatu. Soovides tagajärgedega tegelevaid spetsialiste senisest enam kaasata universaalse tasandi ennetavasse rolli, mis aitaks pikemas vaates abivajadust vähendada, tuleb meil aru saada toe andjate endi vajadustest ja võimalustest abi anda.

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös Terve Eesti Sihtasutusega viisid Harjumaal läbi kvalitatiivse uurimuse, mis aitab paremini mõista tugispetsialistide nägemust nii enda kui kooli rollist ennetuses. Samuti sooviti saada hinnangut teemaga seotud takistuste, võimaluste, vajaduste kohta.

Uuringusse kaasati osalema Harjumaa koolides töötavad või teenust pakkuvad tugispetsialistid ja haridusasutuste juhid.

Harjumaa tugisüsteemi analüüs on leitav SIIT

Riigikontrolli tugisüsteemi analüüs (Eesti) on leitav: Auditiaruanded (riigikontroll.ee)

Lisainfo:

Kerli Vilk, 53301747, kerli@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju