Kogukondliku turvalisuse Harjumaa toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Harjumaa toetusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest. 

Toetatakse tegevusi, millega:

·    panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;

·    vähendatakse riskikäitumist;

·  arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejateks võivad olla:

·   Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

· vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

NB! Eesmärgi täitmiseks peab taotleja projekti kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ning näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotlusvormis ning taotlusele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Soetuse või investeeringu tegemisel suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses soetuse või investeeringu maksumusest.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. septembril kell 16.30 elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile info@hol.ee.

Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta toetusvooru üldtingimused


2020. aasta Harjumaa toetusvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 28.09.2020 otsus nr 17)

2019. aasta Harjumaa toetusvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 23.10.2019 otsus nr 23)

2018. aasta Harjumaa toetusvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 12.12.2018 otsus nr 31)

Lisainfo: Maret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/